Poprzednia

ⓘ Geografia polityczna
                                     

ⓘ Geografia polityczna

Geografia polityczna – dyscyplina geografii zajmująca się wzajemnym oddziaływaniem przestrzeni geograficznej i procesów politycznych. Innymi słowy, zajmuje się badaniem zjawisk i systemów politycznych w ich kontekście przestrzennym.

Przedmiotem badań geografii politycznej jest struktura i funkcja różnego rodzaju jednostek politycznych, tj. obszarów jednorodnych pod względem badanych cech politycznych. Są to przede wszystkim państwa, ale również jednostki niższego rzędu analiza podziału administracyjnego oraz struktury ponadpaństwowe organizacje międzynarodowe. Do szczegółowych zagadnień geografii politycznej należą studia nad granicami i pograniczami politycznymi oraz geografia wyborcza.

                                     
  • Instytut Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Zakład Geografii Politycznej Zakład
  • zakresie geografii turyzmu, geografii społeczno - ekonomicznej i rozwoju regionalnego. W 1977 roku ukończył studia geograficzne w zakresie geografii ekonomicznej
  • się w geografii historycznej, geografii miast, geografii politycznej W latach 1981 - 2007 pełnił funkcję kierownika Katedry Geografii Politycznej i Studiów
  • Dydaktyka geografii jedna z dydaktyk przedmiotowych, która formułuje cele nauczania geografii opracowuje kryteria doboru i sposoby układu treści nauczania
  • Księgi 1 - 2 zawierają zagadnienia z geografii fizycznej, księgi 3 - 10 opisują geografię Europy, ks. 11 - 16 geografię Azji, a ks. 17 Afryki. Z ośmiu ksiąg
  • są dosyć dobrze rozwinięte. Ponadto kraj należy do regionu stabilnych politycznie i niedotkniętych wojnami domowymi jak Sudan czy Somalia. Stolicą Eswatini
  • megalopolis megamiasto geografia osadnictwa geografia ludności geografia miast Por. Kiełczewska - Zaleska M., Geografia osadnictwa. Zarys problematyki
  • habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie geografii o specjalności geografia ekonomiczna i polityczna na podstawie pracy pt. Śląsk Opolski. Proces

Użytkownicy również szukali:

cele i zadania geografii politycznej,

...
...
...