Poprzednia

ⓘ Georg Wilhelm von Braun
                                     

ⓘ Georg Wilhelm von Braun

Pochodził ze starej śląskiej rodziny szlacheckiej. Był synem Jerzego von Brauna i Marianny Rottberg. Jego żoną była Barbara z domu von Schkopp, z którą nie doczekał się potomstwa.

                                     

1. Panowanie w Sycowie

Na okres jego rządów przypadła wojna domowa w Polsce po dokonanej w 1587 r. podwójnej elekcji – arcyksięcia Maksymiliana Habsburga i Zygmunta Wazy, której główne zmagania toczyły się pod Byczyną znajdującą się w pobliżu Sycowa. W wyniku tych działań znacznie ucierpiały ziemie wolnego państwa stanowego.

Młody władca próbował przeciwstawić się tym najazdom i dojść sprawiedliwości za wyrządzone krzywdy na obcych dworach. Gdy nie przyniosło to zamierzonych efektów rozpoczął działania na własną rękę popadając przy tym w niełaskę i długi. Zmusiło to go do zastawienia części Trębaczowa u Rafała Leszczyńskiego.

Jego panowaniu nie sprzyjał jego porywczy charakter. Młody władca popełnił kilka morderstw za które był pociągany do odpowiedzialności karnej, za pozostał dotknięty finansowo i honorowo. Między innymi skazano go na roczną służbę wojskowa na własny koszt w twierdzy na pograniczu węgiersko-tureckim. Po powrocie z niej w 1591 r. udało mu się sprzedać sycowskie dobra 4 grudnia za kwotę 140 tys. talarów burgrabiemu Abrahamowi von Dohna.

Zatwierdzenie transakcji przez cesarza nastąpiło dopiero 19 marca 1592 r. W tym samym roku zmarła jego zona – Barbara, a Jerzy Wilhelm poświęcił się walce z niewiernymi Turkami. Zmarł w jednej z bitew stoczonych z nimi pod Gōdingen w Austrii, 23 listopada 1594 r.