Poprzednia

ⓘ Zarządzanie należnościami
                                     

ⓘ Zarządzanie należnościami

Zarządzanie należnościami – jest procesem, którego celem jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Przedsiębiorstwo, które potrafi we właściwy sposób zarządzać wierzytelnościami zapewnia sobie zwiększoną płynność finansową i może być bardziej konkurencyjne na rynku. Na proces ten składają się działania, jakie należy podjąć na etapie prewencji, monitoringu i windykacji.

 • Windykacja zajmuje się negocjacjami z dłużnikami oraz narzędzia i sposoby odzyskiwania niespłaconych należności
 • Prewencja przewiduje działania zmniejszające ryzyko zawierania transakcji z kontrahentami
 • Monitoring obejmuje kontrolę spływu istniejących należności
                                     

1. Cele zarządzania należnościami

Podstawowe cele skutecznego zarządzania należnościami różnią się zależnie od przedsiębiorstwa. Celami procesu wspólnymi dla większości jednostek operujących na wolnym rynku są:

 • zabezpieczenie przed destabilizacją przepływów finansowych w okresie dekoniunktury
 • poprawienie płynności finansowej
 • skrócenie cyklu rotacji należności
 • redukcji ukrytych kosztów utrzymania należności
 • zabezpieczenie przed zwiększeniem ilości należności przeterminowanych
 • obniżenie kosztu obsługi należności
                                     

2. Instrumenty zarządzania należnościami

Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wyznaczone cele w zakresie zarządzania należnościami poprzez różne połączenia przykładowych narzędzi:

 • forfaiting
 • dochodzenie roszczeń
 • wymiana informacji kredytowej
 • ubezpieczenia należności
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • faktoring