Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Koloński
Uniwersytet Koloński
                                     

ⓘ Uniwersytet Koloński

Uniwersytet Koloński, Uniwersytet w Kolonii – uniwersytet w Kolonii, jeden z najstarszych w Europie i największych w Niemczech. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Europejskich Szkół Zarządzania.

                                     

1.1. Historia 1388–1798

Uniwersytet Koloński założony został w 1388 jako czwarty uniwersytet na terenach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, po Uniwersytecie Karola w Pradze 1348, Uniwersytecie Wiedeńskim 1365 i Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu 1386. Statut podpisany został przez papieża Urbana VI. Pierwsze zajęcia odbyły się 6 stycznia 1389 roku.

W 1798 uczelnia została zamknięta przez Francuzów, którzy zdobyli Kolonię w 1794 roku, ponieważ profesorowie, chcąc zachować niezależność, odmówili złożenia przysięgi na wierność Republice Francuskiej. Ostatni rektor Ferdinand Franz Wallraf zdołał ukryć i przechować Wielką Pieczęć uniwersytetu.

                                     

1.2. Historia Od 1919

W 1919 ówczesny rząd pruski udzielił poparcia dla decyzji rady miejskiej Kolonii o ponownym otwarciu uniwersytetu. 19 maja 1919 Konrad Adenauer jako burmistrz zatwierdził statut nowo powołanej uczelni. W tym czasie uniwersytet składał się z wydziału nauk ekonomicznych i społecznych który zajął miejsce wcześniejszej Wyższej Szkoły Handlowej oraz Wyższej Szkoły Administracji Komunalnej i Społecznej oraz wydziału medycyny będącego następcą miejscowej Akademii Medycyny Praktycznej. W 1920 dodano Wydział Prawa i Wydział Nauk Humanistycznych, z których części w 1955 uformowano Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych.

W 1980 dołączono dwa kolońskie oddziały Nadreńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, jako Wydziały Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej.

Uniwersytet prowadzi w rankingach szkół ekonomicznych oraz jest zaliczany do ścisłej czołówki w dziedzinie prawa.

                                     

2. Sławni absolwenci i profesorowie

Przez wieki uczeni z Kolonii byli zawsze wybitnymi specjalistami w uprawianych przez siebie dziedzinach, począwszy od Alberta Wielkiego i jego ucznia Tomasza z Akwinu obaj z XIII wieku. Do znanych absolwentów z XX wieku można zaliczyć Kurta Aldera Nagroda Nobla z chemii 1950, Petera Grünberga Nagroda Nobla z fizyki 2007, Heinricha Bölla Nagroda Nobla z literatury 1972, Karla Carstensa prezydent Niemiec 1979–1984, Gustava Heinemanna prezydent Niemiec 1969–1974, Karolosa Papuliasa prezydent Grecji 2005–2015 i Ericha Gutenberga "ojciec” niemieckiej szkoły biznesu.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...