Poprzednia

ⓘ Wojciech Sawicki (urzędnik)
Wojciech Sawicki (urzędnik)
                                     

ⓘ Wojciech Sawicki (urzędnik)

Wojciech Sawicki – polski urzędnik państwowy, szef Kancelarii Senatu w latach 1990–1996, od 2011 sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

                                     

1. Życiorys

Syn Feliksa Sawickiego. W latach 1973–1978 studiował informatykę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 rozpoczął pracę w Centrum Informatyki Energetyki w Warszawie jako programista, a w 1980 jako kierownik pracowni oprogramowania systemowego.

Od 1979 zasiadał w zarządzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, w latach 1981–1984 pełnił funkcję jego wiceprezesa, a od 1984 do 1990 – skarbnika. Od grudnia 1981 do 1987 był kierownikiem Sekcji Informacji i Ewidencji w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

W latach 1990–1996 zajmował stanowisko szefa Kancelarii Senatu. W 1996 został zastępcą sekretarza generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych Parlamentów ASGP, w latach 1992–1996 zasiadał w jego Komitecie Wykonawczym, a w okresie 1994–1996 był wiceprezydentem. W latach 1997–2011 był dyrektorem Europejskiego Centrum Dokumentacji i Studiów Parlamentarnych ECPRD.

W październiku 2010 został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, pięcioletnią kadencję rozpoczął 1 lutego 2011. We wrześniu 2015 został wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję.

W 2011 za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Udekorowano go 3 maja 2012.