Poprzednia

ⓘ Restrukturyzacja
Restrukturyzacja
                                     

ⓘ Restrukturyzacja

Restrukturyzacja – gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

                                     

1. Przyczyny restrukturyzacji

Przyczyny wewnętrzne

 • niska jakość produktów
 • wysokie koszty działalności
 • zbyt energochłonna produkcja
 • zbyt materiałochłonna produkcja

Przyczyny zewnętrzne

 • wzrost konkurencyjności
 • przeobrażenia polityki gospodarczej
                                     

2. Typy restrukturyzacji

Wyróżniamy 4 typy restrukturyzacji:

 • Restrukturyzacja naprawcza: polega ona na wprowadzaniu zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu ustabilizowania jego funkcjonowania, oraz osiągnięcia dodatniego bilansu. Jest to najtrudniejszy rodzaj restrukturyzacji do przeprowadzenia.
 • Restrukturyzacja kreatywna: polega ona na tym, że kreuje się pewne zmiany w czasie, tzn. wprowadza się jakieś określone zmiany w przedsiębiorstwie i efekty tego wprowadzenia widać dopiero po jakimś czasie. Jeśli przedsiębiorstwo chce wprowadzić jakiś nowy produkt na rynek, wtedy go kreuje.
 • Restrukturyzacja dostosowawcza: ma pewien charakter naprawczy. Jest inicjowana gdy przedsiębiorstwo zaczyna osiągać nie zadowalające wyniki, tzn. mają zysk mały bądź ujemny. Restrukturyzacja tego typu polega na natychmiastowej zmianie działalności, funkcjonowania przedsiębiorstwa po to by ustabilizować przedsiębiorstwo.
 • Restrukturyzacja antycypacyjna: przewidywania, predykcja. Oparta jest na benchmarkingu. Przedsiębiorstwa często dokonują porównania się z innymi przedsiębiorstwami tego samego typu aby natychmiast zająć rynek i być najlepszym. Restrukturyzacja ta dotyczy organizacji pracy, zatrudnienia, wyników finansowych, wskazań marketingowych.
 • strategia odchudzania – szczegółowo przegląda się aktywa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na majątek stały i strategia ta polega na usuwaniu zbędnych przedmiotów z przedsiębiorstwa, np. drukarek, zapasów. Jest to strategia, którą ciężko jest przeprowadzić, gdyż napotyka liczny i silny opór ze strony pracowników czy też otoczenia.
 • strategia wycofywania się – polega na tym że analizujemy rynki na których działamy, gdy okazuje się, że któryś z nich jest nie rentowny wtedy się z niego wycofujemy.
 • Do restrukturyzacji naprawczej należy podział zwany strategią naprawczą
 • strategia zawężania – analizujemy produkcje przedsiębiorstwa, stwierdzamy że pewne produkty nie przynoszą zysku i wtedy zaprzestajemy ich produkcji.
 • strategia okrajania – jedyna realnie spotykana restrukturyzacja i jest ona sumą wszystkich wyżej wymienionych strategii.