Poprzednia

ⓘ Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej
                                     

ⓘ Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej – jedna z najnowszych olimpiad przedmiotowych należących do grupy międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, podczas której rozgrywane są zarówno zawody indywidualne, jak i drużynowe.

Przedmiotem olimpiady jest lingwistyka deskryptywna, teoretyczna oraz matematyczna. Zadania są sformułowane w językach ojczystych uczestników i w tych językach mają także być rozwiązane. Pełne rozwiązanie obejmuje odpowiedź oraz jej uzasadnienie, podobnie jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Mimo że najważniejszą umiejętnością przydatną na tej olimpiadzie jest myślenie analityczne i dedukcja, i nie trzeba znać języków, których dotyczą zadania konkursowe, znajomość języka należącego do danej rodziny często jest pomocna.

                                     

1. Przebieg zawodów

Indywidualna część zawodów obejmuje 5 zadań, na rozwiązanie których zawodnicy mają 6 godzin. Zadania dotykają najważniejszych zagadnień teoretycznej, matematycznej i stosowanej lingwistyki: fonetyki, morfologii, semantyki itd.

Od II MOL rozgrywany jest także turniej drużynowy. 4-osobowe drużyny z każdego państwa rozwiązują w czasie 3-4 godzin wyjątkowo trudne i czasochłonne zadanie lingwistyczne.