Poprzednia

ⓘ Buzdygany
                                     

ⓘ Buzdygany

Buzdygany – nagroda przyznawana corocznie przez czasopismo Polska Zbrojna dla wyróżniających się osobowości Wojska Polskiego. Jest to 37-cm, posrebrzana replika XVI-wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej.

                                     

1. II edycja Buzdygany 95

Osoby wyróżnione:

 • gen. dyw. J. Carter III - za ćwiczenia Partnerstwo dla Pokoju Cooperative Bridge
 • gen. bryg. Zygmunt Sadowski – za ćwiczenia Partnerstwo dla Pokoju Cooperative Bridge
 • Maria Wiernikowska – dziennikarka
 • por. Robert Strzelecki – za niekonwencjonalny wkład w kształtowanie wizerunku Wojska Polskiego w społeczeństwie

stopnie wojskowe obowiązujące w dniu wręczenia nagrody

                                     

2. X edycja Buzdygany 03

Osoby nominowane do nagrody:

 • płk rez. Władysław Świdnicki – dyrektor Zakładów Remontowo-Budowlanych w Jarosławiu – przeciwdziała dekapitalizacji obiektów wojskowych;
 • płk Michał Bułkin – szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Zarządu Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP - zajmuje się przygotowaniem reprezentacji WP do III Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych – Katania 2003;
 • płk dypl. Jerzy Stwora – komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – przyczynił się do akcji zbierania funduszy na zakup sprzętu komputerowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, doprowadził do renowacji XIX-wiecznych fortyfikacji obronnych w Zegrzu;
 • mjr pil. mgr inż. Jerzy Lenia – dowódca 3. Eskadry Lotniczej w Dęblinie - współtwórca i lider zespołu pilotażowego Biało-czerwone Iskry, posiada nalot 2 150 godzin;
 • płk rez. Marian Zach – propagator tradycji Henryka Dobrzańskiego Hubala, jest współtwórcą pomnika w Anielinie, organizuje rajdy konne i piesze Szlakiem Oddziału Hubala, propaguje chlubne tradycje oręża polskiego;
 • płk prof. dr hab. Adam Tomaszewski – dziekan Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie – współtwórca zintegrowanego modelu kształcenia oficerów, autor koncepcji nowego programu uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i dowodzenie;
 • płk mgr inż. Waldemar Kozicki – dyrektor Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3 w Dęblinie - podejmuje w kierowanym przez siebie Zakładzie nowe technologie produkcyjno-remontowe podczas modernizacji awioniki średnich i małych samolotów transportowych unikatowych na terenach Europy Środkowej;
 • Andrzej Korski – wojewoda lubuski – zaproponował wykorzystanie poligonów żagańskiego, świętoszowskiego i wędrzyńskiego oraz zaadoptowanie obiektów pokoszarowych w Gubinie celem aktywizacji regionu, podjął działania umożliwiające i ułatwiające budowę nowych mieszkań dla żołnierzy zawodowych;
 • gen. broni Mieczysław Cieniuch – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – uważany za jednego z architektów polskich sił stabilizacyjnych w Iraku;
 • płk mgr inż. Jan Piotrowski - dyrektor Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 w Warszawie – dzięki oddaniu do użytku stanowisk prób lotniczych silników odrzutowych nowej generacji stara się o możliwość pozyskania kontraktów offsetowych związanych z zakupem przez Polskę samolotów wielozadaniowych F-16;
 • Ryszard Pacławski – dyrektor TVP3 Regionalna - rozpoczął propagowanie spraw związanych z obronnością i wojskiem, a także lokalne inicjatywy służące obronności na wizji, przedstawia zarówno zmiany zachodzące w armii, jak i wspomina polskie tradycje oręża;
 • płk rez. Marek Ruszczak – działacz sportowy Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, przyczynił się do uznania radioorientacji sportowej za sport wojskowo-użyteczny;
 • ppłk Lech Drab – starszy specjalista w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym NATO – dzięki jego negocjacjom Joint Force Training Centre JFTC umiejscowiono w Polsce w Bydgoszczy;
 • Janusz Godyń – prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – twórca reformy sądownictwa wojskowego, brał udział w pracach nad nowym kodeksem karnym przed sądami wojskowymi oraz prawem o ich ustroju;
 • Andrzej Towpik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. polityki obronnej - brał udział w negocjacjach dotyczących wejścia Polsko do NATO i UE, pierwszy stały przedstawiciel RP przy Kwaterze Głównej NATO.
 • płk dypl. Ryszard Jabłoński – dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej – autor restrukturyzacji sztabu, dzięki czemu osiągnęła ona wymagania określone w standardach NATO;
 • gen. dyw. dr Roman Iwaszkiewicz – dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej – stara się o włączenia krajowych programów badawczych do systemu współpracy międzynarodowej;
 • płk Kazimierz Sobka – komendant Centrali Wojskowej Misje Pokojowe – odpowiada za wydatkowanie środków finansowych na szkolenie osób biorących w misjach pokojowych;
 • ppłk dypl. Piotr Ząbkowski – dowódca 10 Batalionu Zmechanizowanego 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie – dwukrotnie na misji pokojowej w Kosowie, podczas zgłaszania nominacji - dowódca 2 Grupy Bojowej w Iraku;
 • płk Ryszard Dubiela – szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie - prekursor modernizacji infrastruktury energetycznej w wojsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • płk prof. dr n. med. Wojciech Marczyński – zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ds. nauki i szkolenia - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologi narządów ruchu dzieci i dorosłych, leczy wady wrodzone, skoliozę, zajmuje się również wydłużaniem kończyn oraz protezoplastyką stawu biodrowego;
 • płk prof. dr n. wet. Michał Bartoszcze – wicedyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach – twórca jedynego w Polsce laboratorium III klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL-3;
 • płk dr Ryszard Chyrzyński – dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej - inicjator nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń emerytalnych, programów osłonowych dla rodzin najbiedniejszych tanie wczasy, dofinansowanie wypoczynku dzieci;
 • kpt. mar. Grzegorz Okuljar – dowódca ORP Kontradmirał Xawery Czernicki – wprowadził okręt do służby w warunkach wojennych;
 • dr Roman Dufrêne – dyrektor Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie – dyrektor Instytutu, który na potrzeby wojska wdrożył m.in. systemy Dunaj, Szafran ZT;
 • płk dr inż. Mirosław Kwaśny – kierownik Zakładu Techniki Laserowej w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prowadzi badania nad zastosowaniem laserów w terapii nowotworów, pracuje nad zastosowaniem metod spektralnych do zdalnych detekcji gazowych zanieczyszczeń atmosfery złote medale na wystawach w Brukseli i Moskwie;
                                     

3. XI edycja Buzdygany 04

Osoby nominowane do nagrody:

 • kpt. mar. Dorota Stachura – oficer łącznikowy Dowództwa Marynarki Wojennej - za przewodniczenie komisji odpowiedzialnej za przekazanie suwerenności w prowincjach Karbala i Babilon Irak oraz celowe rozdysponowanie 7.5 mln dolarów ;
 • Andrzej Siezieniewski – prezes zarządu Polskiego Radia – za wdrożenie planu zainstalowania sekcji radia w Iraku a także za promowanie obronności na antenie PR;
 • gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz – dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu - za testowanie 9-miesięcznej zasadniczej służby wojskowej w podległych JW oraz za przygotowanie batalionu do II zmiany PKW Irak a także za wysokie noty podczas inspekcji;
 • dr Roman Dufrêne – dyrektor Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie – dyrektor Instytutu, który na potrzeby wojska wdrożył m.in. systemy Dunaj, Szafran ZT;
 • płk Stefan Czmur – szef Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego WP - za Program przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP w latach 2001-2006, Program rozwoju SZ RP w latach 2003-2008 oraz za Plan rozwoju SZ RP w latach 2005-2010 ;
 • bp Sławoj Leszek Głódź – biskup diecezji warszawsko-praskiej – za utworzenie NSZZ Obrony Armii;


                                     

4. XXII edycja Buzdygany 15

Laureaci:

 • Sławomir Zagórski - łemkowski historyk i dziennikarz - za rzetelność i odwagę w pisaniu o wojskach specjalnych oraz odkrywanie dawnych dziejów polskiego oręża.
 • mjr Marcin Matczak - oficer CIMIC - za propagowanie zrozumienia różnic międzykulturowych w działaniach wojskowych na misjach.
 • ppłk pil. Paweł Marcinkowski - dowódca Grupy Działań Lotniczych 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu - za oddanie się szkoleniu swoich następców: pilotów, dowódców i instruktorów lotnictwa.
 • st. chor. sztab. Andrzej Woltmann - zastępca komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu - za rozwijanie sytemu szkolenia podoficerów według wzorców najlepszych armii państw zachodnich, a także za podnoszenie rangi korpusu podoficerskiego do poziomu elity wojska.
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie - za wdrażanie wielu innowacyjnych programów zdrowotnych w wojskowej służbie zdrowia, m. in. badania rannych i poszkodowanych na misjach w ramach programu "Afgan”, które przyczyniły się do zwiększenia odporności Rosomaków na wybuchy min pułapek.
 • Tomasz G. "Gałus” - komandos, podoficer Wojsk Specjalnych - za wyjątkowe umiejętności w zakresie sztuki przetrwania w terenie.
 • ppłk Andrzej Demkowicz - kierownik Zespołu Rozpoznania i Dowodzenia w Instytucie Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ratownik GOPR - za miłość do gór, popularyzowanie jej wśród żołnierzy różnych formacji, szkolenie z technik alpinistycznych i narciarskich mających podnieść ich umiejętności działania w terenie górskim.
                                     
 • wersją tej nazwy, jak również z różnymi często błędnymi jej definicjami. buzdygan maczuga Włodzimierz Kwaśniewicz: Leksykon broni białej i miotającej, dz
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nominowany do X edycji nagrody Buzdygany W 2017 został wyróżniony Medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości
 • wieku jako odpowiedź na służące technice wojennej wynalazki m.in. kusze, buzdygany nadziaki, hełmy garnczkowe w większości przywiezione przez uczestników
 • można zobaczyć m.in. numizmaty od czasów Władysława Jagiełły do roku 1918 buzdygany XIX - wieczną litografię przedstawiającą postacie historyczne od Piasta
 • Kaukaski wilk Skrytka Tryzuba Wilhelm Gustloff Operacja Królewiec Buzdygan hetmana Mazepy Bractwa rycerskie Pruska korona Szaman Gocki książę Relikwia
 • Edward Friedlein, Roman Załuski, Tadeusz Neyman, Dyzma Chrobry, Florian Buzdygan Jan Oszacki, Jan Walkowski, Mieczysław Mazurek, Wincenty Danek, Ignacy
 • wykonanych z kamieni połączonych sznurkami, drewnianych dzid, mieczy i buzdyganów W 1450 roku odbił krainę wokół jeziora Titicaca, a w 1463 roku rozpoczął
 • Wachlarze bojowe służyły przede wszystkim jako oznaka rangi oficerskiej jak buzdygan buława lub piernacz we wschodniej Europie lecz mogły też posłużyć jako
 • konwencjonalną biała broń drzewcowa, np. kopia, włócznia broń obuchowa, np. buzdygan maczuga broń sieczna, np. szabla, miecz broń miotająca, z wyłączeniem
 • Baker. W początkowych scenach Sauron ubrany jest w czarną zbroję i walczy buzdyganem W późniejszych scenach zgodnie z literackim pierwowzorem objawia się

Użytkownicy również szukali:

...
...
...