Poprzednia

ⓘ Kalonimus Kalman Epstein
Kalonimus Kalman Epstein
                                     

ⓘ Kalonimus Kalman Epstein

Kalonimus Kalman Epstein – rabin, drugi cadyk krakowski, jeden z najwybitniejszych propagarotów chasydyzmu w zachodniej Galicji.

Był synem Arona i uczniem Elimelecha z Leżajska, Jaakowa Icchaka Horowica z Lublina, Menachema Mendla z Rymanowa oraz Jechiela Michaela ze Złoczowa. Znany był z ekstatycznych form modlitw. W 1785 zorganizował pierwszą chasydzką grupę w Krakowie. W 1786 i 1787 został ekskomunikowany przez antychasydzki rabinat tego miasta. Mimo licznych szykan działał w Krakowie i okolicy, aż stworzył silny ośrodek chasydzki.

Jego najbardziej znanym dziełem jest Maor we-Szemesz hebr. מאור ושמש, będące komentarzem do Tory. Opublikował je jego syn Aron w 1842 w Czerniowcach. Przyczyniło się ono do rozwoju chasydyzmu w Galicji. Opisał w nim dwór cadyka jako świętą grupę, składającą się z młodych i starych, bogatych i biednych. Punktem kulminacyjnym duchowego doświadczenia jest kazanie cadyka.

Zmarł w Krakowie. Jest pochowany na nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej. Po jego śmierci wybuchł spór pomiędzy chasydami a przełożonymi gminy żydowskiej, którzy nie pozwolili wybudować ohelu nad jego grobem. Jego macewa została zniszczona podczas II wojny światowej. Obecnie jego nagrobek składa się z dwóch macew połączonych tumbą, które postawiono po wojnie. Część przedwojennego nagrobka wmontowano w tumbę.