Poprzednia

ⓘ Metropolia lwowska
Metropolia lwowska
                                     

ⓘ Metropolia lwowska

Metropolia lwowska – metropolia Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. W jej skład wchodzą:

 • diecezja łucka
 • archidiecezja lwowska
 • diecezja charkowsko-zaporoska od 2002
 • diecezja mukaczewska od 2002
 • diecezja kijowsko-żytomierska
 • diecezja kamieniecka
 • diecezja odesko-symferopolska od 2002
                                     

1.1. Historia Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów 1412-1772

Metropolia powstała z przekształcenia metropolii halickiej w 1412. W jej skład wchodziły:

 • diecezja chełmska
 • diecezja kijowska
 • diecezja łucka do XVI wieku
 • diecezja bakowska od 1591
 • diecezja podolska
 • diecezja serecka 1412-1515
 • diecezja przemyska
 • diecezja włodzimierska 1412-1425
 • archidiecezja lwowska
                                     

1.2. Historia Królestwo Galicji i Lodomerii 1772-1815

W 1772 w wyniku pierwszego rozbioru Polski w granicach państwa austriackiego znalazła się część archidiecezji lwowskiej oraz diecezja przemyska. W 1783 w ramach metropolii została utworzona diecezja tarnowska istniała do 1801. Od 1798 diecezje: kijowska, kamieniecka zostały odłączone od metropolii lwowskiej i przyłączone do nowo powstałej metropolii mohylewskiej w Rosji.

W 1805 zniesiona została diecezja chełmska, natomiast powołane zostały: diecezja lubelska, diecezja kielecka. Ponadto w składzie metropolii znalazła się diecezja krakowska, dotąd podporządkowana pod metropolię gnieźnieńską.

W roku 1815 podział metropolii przedstawiał się następująco:

 • diecezja lubelska
 • archidiecezja lwowska
 • diecezja kielecka
 • diecezja przemyska
 • diecezja krakowska
                                     

1.3. Historia Królestwo Galicji i Lodomerii, II Rzeczpospolita 1815-1925

W wyniku kolejnych zmian granic po kongresie wiedeńskim diecezje lubelska i kielecka znalazły się w granicach zaboru rosyjskiego. W 1821 reaktywowana została diecezja tarnowska do 1826 jako diecezja tyniecka.

Podział metropolii od 1826 do 1925.

 • diecezja tarnowska
 • archidiecezja lwowska
 • diecezja przemyska
                                     

1.4. Historia II Rzeczpospolita, okupacja niemiecka 1925-1945

W wyniku konkordatu z 1925 i związanych z jego wprowadzeniem zmian terytorialnych polskiej administracji kościelnej podział metropolii lwowskiej przedstawiał się następująco:

 • diecezja przemyska
 • archidiecezja lwowska
 • diecezja łucka
                                     

1.5. Historia Polska, Ukraina 1945-1991

Po 1945 w granicach Polski znalazła się większość diecezji przemyskiej oraz fragment archidiecezji lwowskiej, dla której ustanowiono administrację apostolską w Lubaczowie. Większość archidiecezji lwowskiej oraz część diecezji przemyskiej oraz całość diecezji łuckiej znalazły się w granicach sowieckiej Ukrainy.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...