Poprzednia

ⓘ Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
                                     

ⓘ Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ZMBM – żeński zakon katolicki założony w Warszawie w 1862 roku przez Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką.

Herb: krzyż z promieniami, u jego podstawy litera: M.

                                     

1.1. Historia zgromadzenia Początki i kształtowanie misji

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia założyła Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka, po ośmiomiesięcznej praktyce w Domu Miłosierdzia w Laval, Francja, wróciła do Polski i na zaproszenie abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego objęła w Warszawie "Dom Schronienia” dla dziewcząt moralnie upadłych.

1 listopada 1862 abp Feliński poświęcił kaplicę i dom dla dziewcząt, i ten dzień przyjmuje się jako datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

7 września 1878 roku, Zgromadzenie połączyło się ze Zgromadzeniem w Laval i otrzymało zatwierdzenie papieskie w formie dekretu pochwalnego wydanego przez Świętą Kongregację Biskupów i Zakonników.

Nowe konstytucje wytyczyły organizację Zgromadzenia i sposób życia. Odtąd Zgromadzenie mogło się normalnie rozwijać w granicach oznaczonych prawem kościelnym.

W 1922 roku nastąpiło odłączenie się od Zgromadzenia w Laval i zakon zaczął kontynuować swoją działalność samodzielnie.

W okresie międzywojennym XX wieku coraz więcej było młodych dziewcząt, kierowanych przez kuratoria, sądy i osoby prywatne, dla których stopniowo zorganizowano system szkolny. W ten sposób "Domy Miłosierdzia”, które były miejscem pracy i modlitwy, przekształcały się w zamknięte zakłady wychowawcze z programem nauczania w zakresie szkoły podstawowej i średnich szkół zawodowych.

W czasach komunistycznych do 1962 upaństwowiono zakłady prowadzone przez Zgromadzenie, a niektóre przekształcono na placówki Caritas, w których siostry objęły opieką dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i psychoruchowej oraz chore kobiety.

                                     

1.2. Historia zgromadzenia Teresa Agata Rondeau ur. 6 października 1793 w Laval, zm. 16 lipca 1866 w Laval

Pod wpływem swego spowiednika o. Jeana Chanon SJ podjęła się pracy nad pokutnicami, czyli kobietami, które potrzebowały głębokiej odnowy moralnej i chciały odmienić swoje życie. Nie mając odpowiedniego przygotowania ani doświadczenia, w 1818 roku udała się do Bordeaux, gdzie istniał dom pokutnic zwany "Miłosierdzie”, by zapoznać się z jego organizacją i metodami pracy apostolskiej. Tam odbyła nowicjat, złożyła prywatne śluby i wróciła do Laval, by zostać fundatorką nowego dzieła, niezależnego od istniejącego w Bordeaux.

Za jej życia siostry nie składały ślubów wieczystych, lecz co roku ponawiały śluby czasowe przed spowiednikiem w konfesjonale. Zmarła 16 lipca 1866 roku w Laval i została pochowana w ogrodzie na posesji Zgromadzenia.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce przyznało jej tytuł współzałożycielki.

                                     

1.3. Historia zgromadzenia Teresa Ewa Potocka ur. 22 października 1814 w Warszawie, zm. 6 lipca 1881 w Wilanowie

W 1838 roku Teresa Ewa Potocka wyszła za mąż za hrabiego Władysława Potockiego z Chrząstowa koło Częstochowy. Po jego śmierci i bezdzietnym małżeństwie, zaczęła myśleć o całkowitym poświęceniu się Bogu i ufundowaniu dzieła miłosierdzia.

Za radą kierownika duchowego ks. Zygmunta Goliana wraz z dwiema towarzyszkami pojechała do Laval we Francji, by pod kierunkiem Matki Teresy Rondeau zapoznać się z metodami pracy nad poprawą dziewcząt i kobiet moralnie upadłych.

Po skróconym nowicjacie w czasie obłóczyn otrzymała imię zakonne Teresa. Z Laval zabrała regulaminy, które miały służyć do zachowania tego samego stylu życia i pracy apostolskiej w nowej, ale niezależnej instytucji w Polsce.

Po powrocie do kraju przyjęła zaproszenie arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i objęła "Dom schronienia” w Warszawie przy ul. Żytniej, który został poświęcony 1 listopada 1862 roku. Tę datę przyjmuje się jako początek działalności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

W 1868 roku, Matka Potocka otwarła dom w Krakowie. W 1878 roku przyjęła propozycję wysuniętą przez Zgromadzenie w Laval, by połączyć obie rodziny zakonne w celu uzyskania zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Po uzyskaniu dekretu pochwalnego Stolicy Świętej, zarządzała polskimi domami jako wikaria zależna od przełożonej generalnej w Laval. Zmarła po długiej chorobie 6 lipca 1881 roku Wilanowie, pochowana została na Powązkach w Warszawie.                                     

1.4. Historia zgromadzenia Faustyna Maria Kowalska ur. 25 sierpnia 1905 w Głogowcu, zm. 5 października 1938 w Krakowie

1 sierpnia 1925 w Domu Zakonnym w Warszawie postulat rozpoczęła Helena Kowalska – późniejsza Święta Faustyna 30 kwietnia 1926 uczestniczyła w obłóczynach, stając się członkiem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Jej życie i apostolstwo przyczyniło się do znacznego rozsławienia zgromadzenia. 25 sierpnia 1995 uznano ją za duchową współzałożycielkę.

                                     

2. Działalność

Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt, domy samotnych matek, świetlice terapeutyczne i przedszkola, głosi orędzie Miłosierdzia w sanktuariach, parafiach, w kraju i poza granicami, formuje apostołów Bożego Miłosierdzia w międzynarodowym stowarzyszeniu "Faustinum”, prowadzi Wydawnictwo "Misericordia”, redaguje własny kwartalnik "Orędzie Miłosierdzia”, współpracuje z mediami, starając się we wszystkich pracach uobecniać w świecie ewangeliczną wartość, jaką jest miłosierdzie Boskie i ludzkie. W Płocku, od 25 marca 2009, czynne jest Okno życia.

                                     

2.1. Działalność Działalność w Polsce

 • Dom Rekolekcyjny "Miłosierdzie” i przedszkole – Derdy, ul. Łączności 158 – 52°05′18.6″N 20°51′41.3″E
 • Zakład Leczniczo-Wychowawczy – Częstochowa, ul. św. Barbary 9/11 – 50°48′32.8″N 19°05′46.8″E
 • Ośrodek Wychowawczy – Kraków, ul.Siostry Faustyny 3, Ośrodek Wychowawczy – Wrocław, pl. Grunwaldzki 3b
 • Dom generalny – Warszawa, Żytnia 3/9 – 52°14′25.9″N 20°59′02.6″E
 • Dom zakonny – Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 396a – 54°17′28.2″N 18°38′01.7″E
 • Dom Samotnej Matki – Kiekrz, ul. Kierska 10 – 52°29′27.8″N 16°46′25.3″E
 • Dom Samotnej Matki im. T. Strzembosz – Chyliczki, ul. Wschodnia 6 – 52°05′05.9″N 21°04′12.4″E
 • Ośrodek Wychowawczy – Kalisz, ul. Poznańska 26 – 51°45′39.9″N 18°04′16.0″E
 • Dom zakonny – Biała, ul. Sienkiewicza 18 – 52°36′18.0″N 19°39′01.4″E
 • Dom nowicjatu – Kraków, ul. Siostry Faustyny 3 – 50°01′17″N 19°56′12″E

Zakon jest również opiekunem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 • Dom zakonny – Radom, ul. Adama Struga 31 – 51°24′22.6″N 21°09′38.2″E
 • Dom pomocy społecznej dla dorosłych im. św. Józefa – Warszawa-Grochów, ul. Hetmańska 44 – 52°14′49.5″N 21°06′41.4″E
 • Dom zakonny – Sieradz, al. Grunwaldzka 8 – 51°35′19″N 18°43′09″E
 • Dom zakonny – Toruń, ul. św. Faustyny 7
 • Dom zakonny i bursa – Łódź, ul. Wici 47 – 51°47′53.5″N 19°22′16.0″E
 • Dom zakonny i Okno życia – Płock, pl. Stary Rynek 14/18 – 52°32′38.9″N 19°41′08.3″E
 • Dom zakonny – Zakopane, ul. Krzeptówki 172 – 49°16′53.8″N 19°54′52.5″E
 • Dom zakonny – Świnice Warckie, ul. Chopina 5 – 52°02′21.4″N 18°55′11.8″E
 • Dom wychowawczo-opiekuńczy dla młodzieży – Walendów, ul. Nad Utratą 30 – 52°04′29.3″N 20°50′49.7″E
 • Dom zakonny – Rabka-Zdrój, ul. Słowackiego 12 – 49°36′39.6″N 19°58′15.0″E
 • Dzienny dom pomocy społecznej – Wrocław, pl. Grunwaldzki 3a – 51°06′34.0″N 17°03′22.7″E


                                     

2.2. Działalność Białoruś

 • Postawy ul. Nadbrzeżna 6
 • Szydłowice ul. Sowiecka 8a
                                     

2.3. Działalność Izrael

 • Jerozolima, Via Dolorosa Sanktuarium Ubiczowania, SBF
                                     

2.4. Działalność Kazachstan

 • Tajynsza, Kunszygys 81
 • Pietropawłowsk, Auezova 133 A
                                     

2.5. Działalność Słowacja

 • Nižný Hrušov
 • Bratislava – Rača, Alstrova 171 – Bratysława 48°12′46.0″N 17°08′56.8″E
                                     

2.6. Działalność Włochy

 • Rzym, Via dei Penitenzieri 12 Rzym 41°54′04.1″N 12°27′40.2″E