Poprzednia

ⓘ Gospodarka Rumunii
Gospodarka Rumunii
                                     

ⓘ Gospodarka Rumunii

Rumunia jest krajem wolnorynkowym z gospodarką rolniczo-przemysłową, która podobnie jak inne państwa bloku wschodniego przeszła transformację z gospodarki planowanej do wolnorynkowej. Gospodarka Rumunii zajmuje 49. miejsce na świecie pod względem PKB na świecie. Od 2007 roku wraz z Bułgarią Rumunia przystąpiła do UE, której jest jednym z najuboższych członków. Oficjalny środek płatniczy to lej dzielący się na 100 bani.

                                     

1. Historia

Po I wojnie światowej przeprowadzenie radykalnej reformy rolnej i zatwierdzenie nowej konstytucji w 1923 roku stworzyło podstawy nowego demokratycznego państwa i pozwoliło na szybki wzrost gospodarczy. Rumunia w 1937 z produkcją ropy naftowej na poziomie 7.2 mln ton była drugim wydobywcą tego surowca w Europie i 7. na świecie. W 1938 dochód narodowy na osobę wynosił 94 $ i był większy niż w wielu krajach Europy obecnie zamożniejszych. Dla porównania w 1938 dochód narodowy w Portugalii to 81 $, a Grecji 76 $.

Po II wojnie światowej Rumunia znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Przeprowadzono nacjonalizację firm oraz industrializację. Rozwinięto na ogromną skalę przemysł ciężki, zwłaszcza hutnictwo stali, którego zdolności produkcyjne przekraczały wielokrotnie zapotrzebowania kraju. Wzrost gospodarczy lat 70. był napędzany podobnie jak w Polsce przez kredyty zagraniczne, co zwiększyło w znacznym stopniu zadłużenie państwa. Kredyt spłacano ogromnym wysiłkiem głównie w latach 80. kosztem obniżenia standardów życia społeczeństwa rumuńskiego. W celu ograniczenia długu zatrzymano inwestycje, co skutkowało stagnacją gospodarczą. Przeinwestowanie przemysłu ciężkiego i niedoinwestowanie lekkiego powodowało braki podstawowych dóbr konsumenckich. Na takie towary jak telewizor, samochód czy pralka czekać trzeba było wiele lat.

W 1989 r. Rumunia należała do najuboższych pastw Europy i była 2. najbiedniejszym krajem dawnego RWPG wyprzedzając jedynie zniszczony przez wojnę Wietnam. W 1989 przywódca Rumuńskiej Partii Komunistycznej i faktyczny dyktator Nicolae Ceaușescu został obalony i rozstrzelany, kończąc tym samym okres rządów komunistycznych w Rumunii.

Lata 90. były okresem transformacji z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do wolnorynkowej i prywatyzacji przemysłu. W 2005 zdenominowano lej – oficjalną walutę kraju w proporcji 10 000 do 1. 2015 był planowaną datą przyjęcia euro.

                                     

2. Rolnictwo

Rumunia należy do krajów, gdzie rolnictwo odgrywa nadal duże znaczenie w gospodarce i zatrudnia prawie 30% siły roboczej. Odznacza się niskim zmechanizowaniem, a zużycie nawozów sztucznych należy do najmniejszych w Europie. Zużywa się jedynie 31.8 kg nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych. Dla porównania Polska zużywa 102.4 kg, a Niemcy 148.4 kg. Użytki rolne zajmują 63.1% powierzchni kraju. Uprawia się głównie kukurydzę 1.3% udziału w światowych zbiorach, 3. miejsce w Europie, pszenicę 0.9% w światowych zbiorach, żyto, jęczmień 0.6% udziału w światowych zbiorach, buraki cukrowe, ziemniaki 1.3% udziału w światowych zbiorach, konopie, tytoń, paprykę, bakłażany, groch, fasolę, pomidory. Hoduje się bydło 1% udziału w światowej produkcji mleka krowiego, trzodę chlewną 0.7% udziału w hodowli trzody chlewnej na świecie, owce, drób 0.6% udziału w światowej produkcji jaj kurzych. Słabo rozwinęło się leśnictwo. Pozyskuje się jedynie 11.5 hm³ drewna dla porównania kilkakrotnie mniejsza Słowacja pozyskuje 9 hm³ drewna. Rybołówstwo skupione jest głównie na wybrzeżu.

                                     

3. Surowce naturalne

Na terenie Rumunii znajdują się różnorodne i dość zasobne złoża surowców naturalnych. Wydobywa się przede wszystkich ropę naftową w rejonach Ploeszti i Pitești. Krajowe wydobycie zaspokaja połowę zapotrzebowania na ten surowiec. Złoża znacznie wyczerpane, lecz nadal jedne z największych w Europie. W Rumunii produkuje się również gaz ziemny, który zaspokaja 70% potrzeb rumuńskiej gospodarki. Rezerwy gazu ziemnego coraz mniejsze i wynoszą jedynie 63 mld m³. Eksploatuje się węgiel 35.4 mln ton, 18. miejsce na świecie, rudę żelaza 300 000 ton w 2005 r., cynk 28. miejsce na świecie, ołów, miedź, mangan 14. największy producent na świecie, 2. w Europie, złoto, srebro, fluoryt 15 tys. ton w 2006, 14. miejsce na świecie, w licznych kamieniołomach pozyskuje się bazalt, marmur, wapień, granit.

                                     

4. Przemysł

Rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny 241 tys. aut wyprodukowanych w 2007, 31. miejsce na świecie, petrochemiczny, spożywczy, włókienniczy oraz hutnictwo. Swoje zakłady produkcyjne mają tu ARO zakład w Câmpulung, Dacia zakład w Mioveni, Ford fabryka w Krajowej, dawniej należąca do Daewoo i Oltcit, Roman fabryka w Braszowie oraz Rocar fabryka w Bukareszcie.

Liczne rafinerie dokładnie 10 są pozostałością po bezmyślnej polityce władz socjalistycznej Rumunii. Rumunia wydobywa dziennie 112 400 baryłek ropy naftowej, a jej rafinerie są w stanie przetworzyć 504 000 baryłek dziennie. Zdolności przetwórcze przewyższają wydobycie ponad 4-krotnie. Kraj ma największy potencjał przetwórczy w regionie, dlatego też jest zainteresowany powstaniem ewentualnych ropociągów i ma w interesie utrzymanie silnych stosunków z krajami Zatoki Perskiej.

W 2008 wyprodukowano 5 mln ton stali co stawia Rumunię na 26. miejscu wśród największych producentów stali na świecie. Znaczące jest też hutnictwo aluminium 283 000 ton – 22 miejsce na świecie w 2006, cynku 9600 ton w 2006, 28. miejsce na świecie.                                     

5. Energetyka

Rumunia produkuje rocznie 62 mld kWh energii elektrycznej stan na 2011. 13.1% energii pochodzi z jedynej w Rumunii elektrowni jądrowej w Cernavodă, 41.69% z elektrociepłowni na węgiel lub ropę naftową, natomiast 25.8% z hydroelektrowni stan na 2007, czyt. przypis. Po oddaniu dwóch nowych reaktorów w Cernavodă w 2007 udział energii jądrowej zwiększył się i wynosi 18%. Kraj posiada nadwyżkę w produkcji prądu, która jest eksportowana.

                                     

6.1. Turystyka Ruch turystyczny

Pierwsi zagraniczni turyści pojawiali się w Rumunii w XIX wieku. Rozwój turystyki nastąpił jednak dopiero po II wojnie światowej. Wówczas to komunistyczne władze państwowe zaczęły realizować kompleksowy plan rozwoju turystyki na wybrzeżu Morza Czarnego. W 1950 zarejestrowano na terenie Rumuńskiej Republiki Ludowej 300 tys. zagranicznych turystów. W 1963 było już 3500 tys. Najwięcej turystów do Rumunii przybyło w 1987 5142 tys. W latach 90. po upadku socjalizmu w krajach Europy środkowo-wschodniej, ruch turystyczny znacznie zmalał.

Turystyczne zagospodarowanie kraju jest bardzo nierównomierne. Około 1/3 miejsc noclegowych znajduje się na niewielkim obszarze wybrzeża. Stan ten jest konsekwencją polityki komunistycznych rządów w latach 70. Kolejną dość silnie rozwijanym, szczególnie w drugiej połowie lat 70., są uzdrowiska. Rejony górskie mimo dość znacznego obszaru i wielu walorów są nadal słabo rozwijane.

Do Rumunii przybywają głównie turyści z krajów europejskich, w tym w większości z krajów sąsiadujących. Rumunia często jest odwiedzana przy okazji wizyt w krajach ościennych głównie Bułgarii.                                     

7. Handel zagraniczny

Rumunia ma bardzo duży ujemny bilans handlowy. Eksport wynosi 59.75 mld $, a import 92.09 mld $. Głównym partnerem handlowym są Niemcy lub Włosi w zależności od źródła, duże udział w handlu mają Węgrzy. Eksportowane są głównie maszyny i urządzenia, buty i tekstylia, metale, minerały i paliwa, chemikalia, produkty rolnicze. W kontaktach handlowych z Polską Rumunia ponad dwukrotnie więcej importuje, niż eksportuje. Eksport towarów do Polski oszacowano na 598 606 000 €, a import z Polski 1 576 895 000 €.

                                     

8. Transport

Drogi w Rumunii należą do najgorszych w Europie, a długość sieci autostrad wynosi 748 km.

Dobrze rozwinięta jest kolej 10 789 km torów, w tym zelektryfikowanych 3.965 km.

Najważniejszymi portami morskimi są Braiła, Konstanca, Gałacz i Tulcza.

Najbardziej znaczące porty lotnicze to Bukareszt-Otopeni lotnisko obsłużyło w 2008 ponad 5 mln pasażerów, Bukareszt-Băneasa 1.768 mln obsłużonych pasażerów w 2008 oraz Port lotniczy Timișoara prawie milion obsłużonych pasażerów w 2008.

                                     
  • Ha - Tenu a ha - Kibbucit Kibuc został założony w 1944 przez imigrantów z Rumunii Gospodarka kibucu opiera się na rolnictwie. Znajdują się tutaj także zakłady
  • Moszaw został założony w 1948 i ponownie w 1952 przez imigrantów z Rumunii Gospodarka moszawu opiera się na intensywnym rolnictwie. Przy moszawie przebiega
  • Mimo dużych zniszczeń, które gospodarka Gruzji doświadczyła w czasie wojny domowej w latach 90. XX w. Gruzja dzięki pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego
  • założony w 1956 przez imigrantów z Egiptu i Rumunii W 1962 osiedliła się tu grupa imigrantów z Maroka. Gospodarka moszawu opiera się na intensywnym rolnictwie
  • Gospodarka Ukrainy Na Ukrainie występuje ponad 90 rodzajów kopalin użytecznych, dotychczas odkryto 8 tys. złóż. Zasoby naturalne dzielone są na trzy grupy:
  • założony w 1952 przez imigrantów z Czechosłowacji, Polski, Jugosławii i Rumunii Gospodarka moszawu opiera się na intensywnym rolnictwie. Zdjęcie satelitarne
  • Gospodarka Holandii to wysoko rozwinięta gospodarka w której najwyższą dziedziną gospodarki są usługi wytwarzające ponad 70 PKB. Walutą państwa jest
  • Netiwot. Moszaw został założony w 1953 przez imigrantów z Rumunii i Kurdystanu. Gospodarka moszawu opiera się na intensywnym rolnictwie i uprawach w szklarniach
  • Węgry są rynkiem wschodzącym z gospodarką wolnorynkową, która podobnie jak inne państwa byłego bloku wschodniego przeszła w latach 90. XX wieku transformację

Użytkownicy również szukali:

pkb rumunia 2018, rumunia vs polska,

...
...
...