Poprzednia

ⓘ Bohusz (herb szlachecki)
Bohusz (herb szlachecki)
                                     

ⓘ Bohusz (herb szlachecki)

Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

W polu czerwonym dwuzębne żeleźce wideł.

W klejnocie nad hełmem w koronie takież same żeleźce.