Poprzednia

ⓘ Biznesplan
Biznesplan
                                     

ⓘ Biznesplan

Biznesplan – dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo powstające przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące w przełomowych momentach związanych ze zmianą profilu działania, wejściem na nowe rynki, przeprowadzeniem fuzji lub przejęciem.

                                     

1. Elementy biznesplanu

Typowe elementy biznesplanu, to:

  • charakterystyka przedsiębiorstwa
  • streszczenie przedsięwzięcia
  • opis produktu lub/i usługi oferowanej przez przedsiębiorstwo
  • opis strategii marketingowej
  • analizę SWOT
  • plan finansowy