Poprzednia

ⓘ Cyzjojan wrocławski
                                     

ⓘ Cyzjojan wrocławski

Cyzjojan wrocławski – XV-wieczny polski cyzjojan, zapisany w kodeksie należącym do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Kodeks, poza cyzjojanem karta 1 verso zawiera głównie teksty związane z Kościołem katolickim: legendy o świętych, przepisane dokumenty kościelne, traktaty teologiczne, i in. Rękopis prawdopodobnie pochodzi z którejś z płockich diecezji, skąd został przekazany do klasztoru Dominikanów we Wrocławiu. Następnie trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie przechowywany jest obecnie sygn. IV Qu. 161.

Cyzjojan wrocławski został spisany najprawdopodobniej w tym samym czasie co płocki, bowiem wiele zwrotów i fragmentów pokrywa się w obu tekstach. Poza wersami o charakterze religijnym np. Pawła był Bog nawrocił, wskazującymi konkretne święta kościelne, pojawiły się także wzmianki dotyczące uprawy roli. Kompozycja tekstu opiera się o nieregularne rymy wewnętrzne, a jedynymi użytymi środkami poetyckimi są epitety i zdrobnienia. Autor cyzjojana jest anonimowy; przypuszcza się, że spisał go kopista z pamięci.

Odkrycie zabytku ogłosił Paul Diels w 1937 w pracy Der älteste polnische Cisiojanus. Transliteracji i transkrypcji dokonał w 1977 Mieczysław Walter publikacja Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

                                     
  • Biblia królowej Zofii Cyzjojan wrocławski Mszał magdaleński Psałterz trzebnicki Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego BibliotekaB. Narodowa BibliotekaB

Użytkownicy również szukali:

średniowiecze utwory literackie,

...
...
...