Poprzednia

ⓘ Prefiks międzynarodowy
                                     

ⓘ Prefiks międzynarodowy

Prefiks międzynarodowy – element numeracji telefonicznej wybierany przed międzynarodowym numerem abonenta przy realizacji połączeń międzynarodowych. Oznacza przejście z poziomu numeracji krajowej na poziom numeracji międzynarodowej.

Zgodnie z zaleceniem ITU-T w Polsce i większości krajów są to cyfry "00 ”. W niektórych krajach używane są inne prefiksy:

 • 0011 – Australia
 • 009 – Nigeria
 • 119 – Kuba
 • 001 – Mongolia
 • 810 – kraje poradzieckie
 • 010 – Japonia
 • 011 – USA i Kanada i inne kraje należące do NANP
 • 000 – Tanzania, Uganda
 • 99x – Finlandia.

Prefiksy międzynarodowe używane w przeszłości:

 • 001 – Japonia
 • 095 – Norwegia
 • 002 – Paragwaj
 • 95 – Meksyk do krajów należących do NANP, w tym USA i Kanady
 • 010 – Wielka Brytania
 • 07 – Hiszpania
 • 009 – Dania, Szwecja
 • 99 – Indie, kraje byłej Jugosławii
 • 19 – Francja do 1996 r.
 • 800 – Estonia
 • 16 – Irlandia
 • 96 – Meksyk do innych krajów świata, nie objetych NANP

Prefiks międzynarodowy nie jest elementem składowym numeru międzynarodowego, a jedynie wchodzi w skład schematu wybierania numeru międzynarodowego.

Ze względu na róźnorodność prefiksów występujących w poszczególnych krajach, w zapisie numerów telefonicznych ITU-T zaleca stosowanie znaku "+ ” na oznaczenie prefiksu międzynarodowego.

                                     

1. Telefonia komórkowa

W telefonii komórkowej prefiksu międzynarodowego z kodem kraju należy używać, kiedy dzwonimy do innego kraju, niż tego, w którym się znajdujemy. Można go również używać do rozmów krajowych – jeżeli jesteśmy w macierzystym kraju, nie zapłacimy jak za rozmowę międzynarodową. Dodatkowo w telefonach komórkowych zmienny prefiks międzynarodowy można zastąpić znakiem "+ ”. Obie te cechy pozwalają zachować spójność numerów przy zmianie kraju, w którym się znajdujemy.