Poprzednia

ⓘ Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych
Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych
                                     

ⓘ Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych

Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych – przedsiębiorstwo przemysłowe w Koniecpolu, produkujące płyty pilśniowe twarde i porowate, powstałe w 1953 roku. Zakład zbudowano w oparciu o projekt i urządzenia produkcji szwedzkiej. W 1955 roku Zakłady rozpoczęły eksport płyt za granice kraju. W latach 1957 – 1960 nastąpiła rozbudowa zakładów, uruchomiono dwa nowe ciągi produkcyjne płyt twardych. Obecnie po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym, spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.

                                     

1. Historia

  • 1995 – Wniesienie przez Skarb Państwa wszystkich 755 600 akcji Emitenta do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
  • 1995 – Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji o 56% – do kwoty 1.56 zł. Kapitał zakładowy wzrasta do 1 178 814 zł.
  • 1953 – Powstanie Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych.
  • 2005 – W wyniku podwyższenia kapitału i szeregu transakcji nabycia akcji Spółki w latach 2004-2005, Robert Bieńkowski uzyskuje status większościowego akcjonariusza Spółki 77.06% głosów na WZA.
  • 2014 – umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Spółki.
  • 2007 – We wrześniu 2007 r. zakończono postępowanie układowe z uwagi na całkowite wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z układu. W drugiej połowie 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na KZPP "Koniecpol” Spółka Akcyjna.
  • W 2006 doszło na terenie Zakładu do pożaru, który strawił magazyn wyrobów gotowych wraz ze znajdującymi się w nim zapasami.
  • 2002 – Nabycie 455 344 60.26% akcji Spółki przez grupę inwestorów: "Sigma Trade” sp. z o.o., Stanisława Bieńkowskiego, Romualda Majcherowskiego. Rozpoczęcie restrukturyzacji finansowej Spółki, modernizacja zakładu i wznowienie eksportu na wcześniej pozyskane rynki eksportowe.
  • 2004 – Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu – do wartości 4 298 814 zł, poprzez emisję 2 000 dwóch milionów Akcji Serii B, o wartości nominalnej 1.56 zł każda.
  • 1993 – Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych w spółkę akcyjną Skarbu Państwa.