Poprzednia

ⓘ Marian Binek
Marian Binek
                                     

ⓘ Marian Binek

Marian Stanisław Binek – polski lekarz weterynarii, mikrobiolog weterynaryjny, profesor nauk weterynaryjnych, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prorektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                     

1. Życiorys

W 1976 ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Doktoryzował się w 1981. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 na podstawie pracy pt. Mapowanie i określanie mitogenności epitapów gronkowcowej enterotoksyny B. Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych otrzymał 21 lutego 2005. Specjalizuje się w mikrobiologii weterynaryjnej.

Od 1976 związany zawodowo z SGGW; na uczelni tej objął w 2008 stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1997–2012 kierował Zakładem Bakteriologii i Biologii Molekularnej, w latach 2000–2001 był kierownikiem Katedry Mikrobiologii. W latach 2002–2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przez kolejne dwie kadencje był dziekanem tego wydziału 2008–2012 i 2012–2016. W 2016 został wybrany na prorektora SGGW do spraw nauki na okres 2016–2020.

Odbył staże naukowe w ośrodkach krajowych oraz w Niemczech i USA. W latach 80. prowadził szkolenia w zakresie weterynaryjnej diagnostyki mikrobiologicznej w Kamerunie 1984 i na Kubie 1986. Opublikował ponad 200 prac, w tym ponad 100 oryginalnych. Współautor dwutomowego podręcznika akademickiego pt. Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej 2004; wraz z Konradem Malickim. Był członkiem kilku komitetów naukowych PAN.

W 2013 wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Był także wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 2001, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową "Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Odznaką Honorową "Za Zasługi dla SGGW”.