Poprzednia

ⓘ Gmina Kędzierzyn
Gmina Kędzierzyn
                                     

ⓘ Gmina Kędzierzyn

Gmina Kędzierzyn – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1951 w woj. śląskim i woj. opolskim. Siedzibą władz gminy była wieś Kędzierzyn.

Gmina zbiorowa o charakterze jednostkowym Kędzierzyn powstała po II wojnie światowej w grudniu 1945 w powiecie kozielskim na terenie tzw. Ziem Odzyskanych tzw. I okręg administracyjny – Śląsk Opolski, powierzonym 18 marca 1945 administracji wojewody śląskiego, a z dniem 28 czerwca 1946 przyłączonym do woj. śląskiego śląsko-dąbrowskiego.

Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z samego Kędzierzyna i nie była podzielona na gromady. Gminy wiejskie w granicach jednej miejscowości szczególnie na Śląsku Opolskim były zjawiskiem rzadkim inne przykłady gmin tego typu to gmina Gogolin i gmina Zawadzkie jedyne drugie w regionie, a także gmina Tarnogród, gmina Oleszyce, gmina Skępe i gmina Legionowo. 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie ; równocześnie gmina Kędzierzyn wraz z całym powiatem kozielskim weszła w skład nowo utworzonego woj. opolskiego.

Jako gmina wiejska jednostka przestała istnieć z dniem 12 marca 1951 wraz z nadaniem Kędzierzynowi praw miejskich i przekształceniem jednostki w gminę miejską.