Poprzednia

ⓘ Nauczyciel stażysta
                                     

ⓘ Nauczyciel stażysta

Nauczyciel stażysta – w polskim systemie awansu zawodowego nauczycieli jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nieposiadająca innego stopnia tego awansu. Następnym stopniem awansu zawodowego jest stopień nauczyciela kontraktowego.

                                     

1. Podstawa prawna

 • Art. 9a – 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. z 2018 r. poz. 1574
                                     

2. Nabycie statusu nauczyciela stażysty

Nauczycielem stażystą zostaje się od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole, przy czym nauczyciele akademiccy z co najmniej trzyletnim stażem pracy w szkole wyższej i inne osoby z co najmniej pięcioletnim stażem pracy oraz legitymujące się znaczącym dorobkiem naukowym, z dniem zatrudnienia w szkole otrzymują wyższe stopnie awansu.

                                     

3. Obowiązki nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 • sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
 • przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
 • poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym
 • uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
 • prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
 • uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
                                     
 • Płocku, jest prorektorem ds. filii w Wyszkowie. W latach 1963 1964 był stażystą w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie, następnie do 1967 kierownikiem
 • Sylwester z Jedynką 2006 2007 TVP 2001 2003: Szpital na perypetiach stażysta Piotrek Mrozowicz 2002: Jak to się robi z dziewczynami Rychu, przyjaciel
 • Vettera. Od 1 listopada 1998 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta - stażysty w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na UŚ, a w latach jako 1989 1995
 • habilitacja w 1976 roku. Po ukończeniu studiów pracowała jako lekarz - stażysta w Klinice Gastrologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, następnie w

Użytkownicy również szukali:

nauczyciel stażysta 2019, nauczyciel stażysta awans 2019, nauczyciel stażysta w przedszkolu, nauczyciel stażysta zarobki 2019, nauczyciel stażysta zarobki,

...
...
...