Poprzednia

ⓘ Roczniki Nauk Rolniczych
                                     

ⓘ Roczniki Nauk Rolniczych

Roczniki Nauk Rolniczych – pismo wydawane w Krakowie w latach 1904-1922, jako organ Polskiego Towarzystwa dla Popierania Nauki Rolnictwa. Redaktorzy naczelni: Emil Godlewski, S. Jentys, W. Lubomirski, W. Klecki, Józef Mikułowski-Pomorski. Pismo poświęcone było problemom produkcji i inżynierii rolnictwa, a także administracji wiejskiej. Do współpracowników pisma należeli: J. Kosiński, A. Krzyżanowski, K. Miczyński, F. Rogoziński.

                                     
 • Wisły w okolicach Warszawy Roczniki Nauk Rolniczych tom 57, 1951 Wzrost ryb w jeziorze Tajty Roczniki Nauk Rolniczych tom 67, 1953 Wzrost ryb
 • siei Coregonus lavaretus w jeziorach mazurskich i suwalskich Roczniki Nauk Rolniczych seria B, tom 67, 1953 Stynka 1966 Sandacz 1976 Przez
 • upowszechnianiem. Od 1973 roku prowadził między innymi redakcję Roczników Nauk Rolniczych serii Rybactwo. W 1977 roku awansował na stanowisko kierownika
 • jako delegat kandydował do Senatu uczelni. Założył i redagował Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych od 1923 do 1948 roku. W Paryżu powołano Mieszany Trybunał
 • przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW Roczniki Nauk Rolniczych seria G, T. 94, z. 2., 2008 Rakowska Joanna, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w
 • polski profesor nauk rolniczych Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu fitochemii. Członek korespondent krajowy Polskiej Akademii Nauk od 2010 roku
 • na historię myśli ekonomicznej jako dyscypliny akademickiej, Roczniki Nauk Rolniczych seria G 2010, t. 97, zesz. 2. Mirosław Sadowski, Państwo w doktrynie
 • raków z wód polskich Roczniki Nauk Rolniczych seria B, tom 81, 1962 W 1966 nakładem Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego wydał monografię
 • Oczapowskiego. Postępy Nauk Rolniczych R.36 41 1989 Antoni Rutkowski, Oczapowski na tle rozwoju wiedzy i nauki rolniczej Postępy Nauk Rolniczych R.36 41 1989
 • Problemowe Postępów Nauk Rolniczych t. 256. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1989 Medal im. M. Oczapowskiego Wydziału V Nauk Rolniczych Leśnych i
 • profesor nauk rolniczych specjalizujący się w fizjologii i endokrynologii rozrodu zwierząt. Członek korespondent krajowy Polskiej Akademii Nauk od 2004