Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 133
Linia kolejowa nr 133
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 133

Linia kolejowa nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny – linia kolejowa przebiegająca przez województwo śląskie i małopolskie. Odcinek Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny wchodzi w skład międzynarodowej linii kolejowej E 30.

                                     

1.1. Modernizacja Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy

Pomiędzy 30 listopada a 21 grudnia 2010 PKP PLK podpisały 4 umowy na modernizację linii nr 133 na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy oraz na linii nr 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa. Wszystkie umowy zawarto w systemie "zaprojektuj i zbuduj”, ich łączna cena brutto wyniosło 1.3 mld zł, a przewidywaną datą zakończenia prac był czerwiec 2014. Planowano wówczas dofinansowanie inwestycji przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dofinansowanie miało stanowić 85% kosztów inwestycji. Inwestycja została podzielona na 4 części:

W sierpniu 2011 Budimex podpisał z PKP warunkową umowę kupna Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, będącego głównym wykonawcą modernizacji odcinka Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy. W kwietniu 2012 PNI rozpoczęło pierwsze prace na tym odcinku, jednakże w sierpniu później PNI ogłosiło wniosek o upadłość układową i prace zostały przerwane.

Pierwsze zasadnicze prace budowlane rozpoczęły się maju 2013. W lutym 2014 zaawansowanie prac na odcinku Sosnowiec Jęzor – Trzebinia wynosiło 9%, na odcinku Trzebinia – Krzeszowice 1.5%, na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy nie było gotowa nawet dokumentacja projektowa.

W 2014 roku ze względu na opóźnienia w modernizacji linii, PKP PLK podjęły decyzję o aktualizacji harmonogramu i scenariuszu prac. Według PKP PLK przyczynami opóźnień były:

  • Upadłość Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury.
  • Warunkami przebudowy wydanymi przez zarządców infrastruktury drogowej i podziemnej, wprowadzającymi nowe zakresy robót w stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego.
  • Powstaniem nowego obszaru Natura 2000 – Łąki w Jaworznie.
  • Zmianą stanu prawnego modernizowanych obiektów polegającą na wpisaniu obiektów przeznaczonych do modernizacji na listę ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  • Upadłością grupy Movares która prowadziła prace projektowe jako podwykonawca na 2 kontraktach.

W styczniu 2015 PKP PLK zawarło porozumienie z Trakcją PRKiI wykonawcą odcinka Sosnowiec Jęzor – Trzebinia, w ramach którego Trakcja i PKP PLK rozlicza się za dotychczas wykonane zadania oraz Trakcja przygotuje kompleksową dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie pozostałych prac budowlanych na tym odcinku. Podobne porozumienie zostało zawarte z wykonawcą odcinka Krzeszowice – Trzebinia. Jednym kontraktem, który nie został zerwany był kontrakt na sygnalizację.

Jedynym odcinek który udało się zmodernizować do 2015 roku był Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa, na wszystkie pozostałe PKP PLK ogłosiło nowe przetargi na ich modernizację:

Pierwsze prace roboty rozbiórkowe oraz wycinka drzew na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki rozpoczęły się w lutym 2016, a prace związane z wstrzymaniem ruchu w sierpniu. Zakończenie prac na tym odcinku jest planowane na wrzesień 2018 roku. Na początku 2017 roku natomiast rozpoczęły się prace na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Towarowy, które mają potrwać do połowy 2018 roku. W lutym 2017 przekazany został plac budowy na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia i rozpoczęły się tam prace przygotowawcze, zasadnicze roboty torowe mają rozpocząć się w czerwcu.

Na początku 2019 roku prace na wszystkich odcinkach były opóźnione o przynajmniej pół roku.

W wyniku modernizacji linia ma zostać dostosowana do prędkości maksymalnej wynoszącej 160 km/h oraz ma powstać nowy przystanek – Kraków Bronowice.

Na początku października 2019 PKP PLK ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji programowo-przetrzennej na budowę łącznicy Borowa Górka - Pieczyska. 20 listopada 2019 rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji programowo przestrzennej na budowę łącznicy z Borowej Górki do Pieczysk, dzięki której skróci się podróż z Wolbromia i Olkusza do Krakowa z 3 godzin do 45-55 minut. Powstanie łącznicy planowane jest do 2023 roku.

                                     

1.2. Modernizacja Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa

W 2014 roku zakończyła się modernizacja linii na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa. Wraz ze zmianą rozkładu jazdy w grudniu 2014 pociągi rozpoczęły kursowanie z prędkością 120 km/h. Wraz z modernizacją odnowiono perony w Dąbrowie Górniczej Ząbkowice oraz Sosnowcu Maczkach.

                                     

1.3. Modernizacja Kraków Towarowy – Kraków Główny

18 kwietnia 2017 PKP PLK podpisało z konsorcjum firm Strabag i Krakowskie Zakłady Automatyki umowę na modernizację linii nr 133 na odcinku Kraków Towarowy – Kraków Główny oraz linii nr 91 na odcinku Kraków Główny – Rudzice.

Użytkownicy również szukali:

linia kolejowa 118,

...
...
...