Poprzednia

ⓘ S.M.A.R.T. (zarządzanie)
S.M.A.R.T. (zarządzanie)
                                     

ⓘ S.M.A.R.T. (zarządzanie)

SMART – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.

                                     

1. Charakterystyka

Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być:

 • Określony w czasie ang. Time-bound – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.
 • Skonkretyzowany ang. Specific – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację,
 • Osiągalny ang. Achievable – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
 • Mierzalny ang. Measurable – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność” jego realizacji,
 • Istotny ang. Relevant – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
                                     

1.1. Charakterystyka Wersja alternatywna

Istnieją też odmienne interpretacje liter tworzących akronim:

 • R: realistic ang. realistyczny – ponieważ w tej wersji literkę "A” z akronimu poprzednio oznaczającą osiągalność zużyliśmy na "ambitność”, musimy zapewnić postulat realistyczności, który pokrywa się z postulatem osiągalności z pierwotnej wersji akronimu.
 • A: ambitious ang. ambitny – cel musi być stosunkowo trudny do osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę, ale jednocześnie być w zgodzie z postulatem osiągalności,

Jeszcze inna wersja:

 • S: specific ang. konkretny – konkretny cel łatwiej osiągnąć niż cel ogólny. Żeby ustanowić konkretny cel należy odpowiedzieć sobie na 6 pytań w wersji ang. – 6W
 • Why Określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go.
 • When Określ przedział czasu, w którym cel ma zostać osiągnięty.
 • Which Określ wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu.
 • What Co chcę osiągnąć?
 • Where Określ miejsce.
 • Who Kto jest związany z celem?

Np. cel ogólny – poprawić kondycję fizyczną; cel szczegółowy – zapisać się jutro do siłowni osiedlowej i ćwiczyć w niej 3 razy w tygodniu.

 • T: tangible ang. namacalny – cel powinien być możliwy do doświadczenia go za pomocą 5 zmysłów, ponieważ taki cel często jest również bardziej konkretny i mierzalny a tym samym bardziej osiągalny. Jeżeli nasz cel nie jest namacalny, powinien być wtedy przynajmniej powiązany z innym namacalnym celem.
                                     

1.2. Charakterystyka Wersja rozszerzona

Istnieje wersja rozszerzona koncepcji S.M.A.R.T. – S.M.A.R.T.E.R.:

 • R: zapisany ang. recorded – zapisanie celu spełnia kilka funkcji: nie zapomnimy o nim, zapisanie motywuje do jego osiągnięcia – w razie trudności czy ogarniającego nas lenistwa nie można udawać, że cel nigdy nie istniał, gdy jest zapisany.
 • E: ekscytujący ang. exciting – cel powinien być ekscytujący, w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny osobie go ustanawiającej; cel ekscytujący motywuje do osiągnięcia go;
                                     

2. Znaczenie koncepcji S.M.A.R.T.

Koncepcja S.M.A.R.T. pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Wyznaczanie celów w ten sposób wymaga dogłębnego przeanalizowania tego, co chcemy osiągnąć a tym samym osiągnięcie tak wyznaczonego celu zapewni nam większą satysfakcję, gdyż będzie to dokładnie to, czego naprawdę zamierzaliśmy dokonać.