Poprzednia

ⓘ Jednostkowe nakłady rzeczowe
                                     

ⓘ Jednostkowe nakłady rzeczowe

Jednostkowe nakłady rzeczowe – ilość danego nakładu, przypadająca na wybraną jednostkę obmiarową danego rodzaju robót. Nakłady jednostkowe określa się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów robót, dla:

 • robocizny
 • czasu pracy sprzętu.
 • materiałów

Jednostkowe nakłady rzeczowe są stosowane do wyliczenia nakładów rzeczowych przypadających na dany rodzaj robót, jako iloczyn ilości robót wyrażonej w określonej jednostce miary i jednostkowego nakładu rzeczowego odniesionego do tej samej jednostki miary robót.

Jednostki miar jednostkowych nakładów rzeczowych są następujące:

 • dla robocizny jednostkowe nakłady rzeczowe wyrażane są w roboczogodzinach, na jednostkę obmiarową danej roboty.

Przykładowo dla różnych robót betonowych, jednostką obmiarową może być np. m³ lub m², w takim przypadku nakłady rzeczowe mogą być okrślane w następujących jednostkach:

 • dla jednostki obmiarowej wyrażonej w m 3, w odniesieniu do 1 m³ objętości danego elementu betonowego
 • x c m-g/1 m³
 • x b m³/1 m³ np. dla gotowej mieszanki betonowej
 • x a r-g/1 m³
 • dla jednostki obmiarowej m 2 elementu o określonej grubości, w odniesieniu do 1 m² danego elementu betonowego
 • y c m-g/1 m²
 • y a r-g/1 m²
 • y b m³/1 m² np. dla gotowej mieszanki betonowej

Jednostkowe nakłady rzeczowe mogą być kalkulowane indywidualnie. Najczęściej jednak korzysta się z gotowych katalogów nakładów rzeczowych. Współcześnie dostępnych jest szereg aplikacji, w których kosztorysant tworząc kosztorys, wybiera w takim programie podstawę wyceny, z dostarczonych wraz z systemem obliczeniowym katalogów, a program sam wstawia z bazy katalogu odpowiednie jednostkowe nakłady rzeczowe, dla nakładów ponoszonych przy wykonywaniu danej roboty, oraz automatycznie wstawia je do formuł wyliczających na ich podstawie i na podstawie przedmiaru, nakłady rzeczowe, a także na podstawie ceny jednostkowej danego nadkładu, wartość tego nakładu.