Poprzednia

ⓘ Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
                                     

ⓘ Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

W obecnym kształcie został założony w roku 1921 jako Teatr Miejski, choć wcześniej w zajmowanym przez Teatr Osterwy budynku działały różne grupy teatralne wynajmujące lokal od prywatnej spółki. Pierwszym dyrektorem teatru został Józef Grodnicki. Za jego kadencji na lubelskiej scenie występowali m.in. Wojciech Brydziński, Stefan Jaracz, Kazimierz Kamiński, Wiktoria Kawecka, Lucyna Messal Messalka, Bronisław Mierzejewski, Juliusz Osterwa, Ludwik Solski i Irena Solska.

                                     

1. Historia

Początkowo działalność teatru miała charakter impresaryjny. Jego zarządzaniem zajmowali się prywatni przedsiębiorcy którzy najmowali budynek od miasta. W praktyce oznaczało to częste zmiany dyrekcji, brk stałego zespołu aktorskiego, nieregularności w otwarciu teatru dla publiczności i długie okresy zamknięcia teatru. Gościnnie wystepowały w nim polskie i zagraniczne wędrowne trupy teatralne, a także przyjeżdżający na specjalne zaproszenie wybitni aktorzy i aktorki, a także. Jednocześnie cały czas podejmowano starania stworzenia w teatrze stałego zespołu aktorskiego a tym samym - pełnego usystematyzowania trybu pracy teatru. Niestety ze względu na brak środków finansowych nie było to możliwe aż do 1945 roku. W latach 20. XX wieku funkcję dyrektora Teatru Miejskiego pełnili także: Stanisława Wysocka i Ryszard Wasilewski. To właśnie za ich kadencji w Lublinie po raz pierwszy wystawiono Dziady Adama Mickiewicza.

Lata 30. przyniosły załamanie koniunktury, władze miejskie nie mogły podołać utrzymaniu teatru. Dopiero w 1939 roku udało się reaktywować lokalną scenę, tworząc Lubelsko-Wołyński Teatr im. Juliusza Słowackiego. Rozwój tej instytucji przerwał wybuch II wojny światowej.

Aktorzy, którzy zostali w Lublinie podczas okupacji, po wyzwoleniu miasta w 1944 roku przygotowywali się do reaktywowania w nim teatru. Podczas okupacji wciąż czynny i grający przedstawienia teatr wizytował gubernator Generalnego Gubernatorstwa - Hans Frank. W 1945 roku władze powołały do życia Teatr Miejski, którego szefem został Antoni Różycki. W tym czasie na deskach występowały gwiazdy polskiego teatru i filmu.

W 1949 roku Teatr Miejski został upaństwowiony, wtedy też przybrał imię Juliusza Osterwy. W późniejszym okresie w teatrze występowali m.in.: Zofia Kucówna, Wiesław Michnikowski, Henryk Bąk, Henryk Bista, Jan Machulski, Stanisław Mikulski. Przedstawienia reżyserowali m.in.: Jan Kreczmar, Maria Wiercińska, Jan Maciejowski, Józef Gruda, Helmut Kajzar, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Rakowiecki, Jerzy Goliński, Józef Słotwiński, Jan Świderski, Ignacy Gogolewski, Aleksander Aleksy czy Kazimierz Braun.

Współcześnie teatrowi przewodzi dyrektor Dorota Ignatjew. Teatr Osterwy wystawia eklektyczny repertuar, w którym znajdują się zarówno farsy, jak i klasyka czy ambitny repertuar współczesny. Oprócz adaptacji wielu dzieł polskich autorów, pojawiają się tu także adaptacje współczesnych dramaturgów m.in. prapremiera Diabelskiego nasienia Ivo Brešana, Rock n’ Rolla Toma Stopparda czy Kąpieliska Ostrów i Sarmacji Pawła Huelle.

W 2006, podczas uroczystej gali z okazji 120-lecia Teatru im. Juliusza Osterwy, marszałek województwa lubelskiego Edward Wojtas wręczył nadany placówce przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

                                     

2. Spektakle w repertuarze w latach 2007-2012

 • Woody Allen Bóg, reż. Grzegorz Kempinsky – premiera 5 czerwca 2009
 • Anton Czechow Płatonow, reż. Agnieszka Korytkowska-Mazur – premiera 15 grudnia 2012
 • Michał Bałucki Niewolnice z Pipidówki, reż. Krzysztof Babicki – premiera 24 marca 2007
 • Mateusz Pakuła Na końcu łańcucha, reż. Eva Rysova – prapremiera 17 marca 2012
 • William Szekspir Sen nocy letniej, reż. Artur Tyszkiewicz – premiera 22 czerwca 2012
 • Witold Gombrowicz Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Bogdan Tosza – premiera 10 grudnia 2011
 • William Szekspir Wiele hałasu o nic, reż. Tadeusz Bradecki – premiera 29 stycznia 2011
 • William Szekspir Makbet, reż. Leszek Mądzik – premiera 11 czerwca 2010
                                     

3. Zespół artystyczny

 • Lidia Olszak
 • Jerzy Rogalski
 • Daniel Salman
 • Jolanta Deszcz-Pudzianowska
 • Anna Świetlicka
 • Magdalena Sztejman-Lipowska
 • Przemysław Gąsiorowicz
 • Artur Kocięcki
 • Halszka Lehman
 • Jan Wojciech Krzyszczak
 • Tomasz Bielawiec
 • Witold Kopeć
 • Jerzy Kurczuk
 • Hanna Pater
 • Daniel Dobosz
 • Hanka Brulińska
 • Roman Kruczkowski
 • Wojciech Dobrowolski
 • Teresa Filarska
 • Henryk Sobiechart
 • Wojciech Rusin
 • Anna Nowak
 • Paweł Kos
 • Marta Sroka
 • Grażyna Jakubecka
 • Nina Skołuba-Uryga
 • Andrzej Golejewski
 • Joanna Morawska
 • Krzysztof Olchawa
 • Piotr Wysocki
 • Anna Torończyk
 • Mariusz Budkowski
 • Jolanta Rychłowska
 • Włodzimierz Wiszniewski