Poprzednia

ⓘ Instytut Mikołowski
Instytut Mikołowski
                                     

ⓘ Instytut Mikołowski

Instytut Mikołowski – placówka kulturotwórcza gminy wpisana do rejestru instytucji kultury w Mikołowie. Została utworzona w mieszkaniu przy ul. Jana Pawła II 8/5, w którym w latach 1945–1964 mieszkał Rafał Wojaczek. Obecnie jej siedziba znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.

                                     

1. Historia Instytutu

W 1996 roku Paweł Targiel rozpoczął starania o przekształcenie mieszkania, w którym mieszkał w młodości Rafał Wojaczek w placówkę kulturalną. W 1997 roku z inicjatywy Pawła Targiela, z pomocą ówczesnego wiceburmistrza Mikołowa Mariana Sworznia, w miejscu zamieszkania Wojaczka otwarto instytucję, która zajęła się działalnością kulturotwórczą i prowadziła również działania o charakterze promocyjnym dorobku kulturalnego miasta. Instytut Mikołowski uzyskał statut prawny z początkiem roku 1999. Od otwarcia placówki, aż do swojej śmierci funkcję dyrektora Instytutu pełnił poeta i redaktor naczelny "Arkadii. Pisma katastroficznego” – Paweł Targiel.

                                     

2. Zakres prac Instytutu

 • działalność dokumentacyjna – m.in. gromadzenie materiałów związanych z życiem społecznym i wydarzeniami artystycznymi w dziedzinie muzyki, malarstwa, poezji i innych sztuk
 • działalność szkoleniowa – zajęcia warsztatowe dla animatorów i twórców kultury
 • działalność wystawiennicza – prezentacja kolekcji malarskiej miasta
 • klub studencki
 • działalność doradcza – m.in. działania konsultacyjne i pomocnicze skierowane do stowarzyszeń kulturalnych i społecznego ruchu kulturalnego
 • działalność impresaryjna w tym działalność związana z organizacją i umożliwianiem dostępu na imprezy kulturalne w mieście i regionie
 • działalność artystyczna – spotkania z twórcami kultury
 • działalność wydawnicza i poligraficzna – głównie związana z miastem i twórczością osób w nim zamieszkałych
                                     

3. Wydawnictwa

 • Paweł "Konjo” Konnak, "Król festynów” nominacja do nagrody Nike 2009
 • "Arkadia. Pismo katastroficzne”
 • Feliks Netz "Ćwiczenia z wygnania” nominacja do nagrody Cogito 2009
 • Konrad Wojtyła "może boże” Lubuski Wawrzyn Literacki 2010