Poprzednia

ⓘ Karty kontrolne
Karty kontrolne
                                     

ⓘ Karty kontrolne

Karty kontrolne - wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe, rozstęp.

                                     

1. Karty kontrolne - charakterystyka

Karty kontrolne są jednym z podstawowych narzędzi statycznej kontroli jakości nazywanej również statystyczną kontrolą procesu z ang. Statistical Process Control - SPC. Twórcą kart kontrolnych jest Walter A. Shewhart.

Karty kontrolne stosowane są w procesach, w których konieczne jest ciągłe monitorowanie - produkcji. Związane jest to również z potrzebą pobierania próbek potrzebnych do analizy podczas procesu produkcji.

Karty kontrolne są graficzną metodą ukazywania nieprawidłowości zachodzących w procesie produkcji. Wykres jest wyznacznikiem zmienności parametrów statystycznych względem czasu.

Podczas tworzenia wykresu ustala się graniczne linie będące wyznacznikiem statyczności procesu:

  • Linia centralna
  • Górna linia kontrolna - GLK
  • Dolna linia kontrolna - DLK
                                     

2. Cel kart kontrolnych

Karty kontrolne służą do kontrolowania procesów, mają na celu zwiększenie wydajności produkcji oraz jakości wyrobów. Dzięki analizie kart kontrolnych można stwierdzić, czy zmiany zakłócające dany proces są zdarzeniem naturalnym związanym z procesem lub też przyczyną specjalną, która występuje systematycznie lub sporadycznie i jest sygnałem do znalezienia i eliminacji zakłóceń w badanym procesie.

Czynniki powodujące niezgodności w badanym procesie na karcie kontrolnej przedstawione są w postaci:

  • wyraźne sekwencje następujących po sobie punktów
  • punktów nie mieszczących się w wyznaczonym przedziale poza liniami kontrolnymi
  • rosnących lub malejących.
  • nad lub pod linią wartości średnich