Poprzednia

ⓘ Biblioteka Edukacji Dorosłych
                                     

ⓘ Biblioteka Edukacji Dorosłych

Biblioteka Edukacji Dorosłych - jest to seria publikacji wydawana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

Redaktorem Biblioteki Edukacji Dorosłych od 1993 do 2008 roku była Profesor dr hab. Eugenia Anna Wesołowska. Funkcję tę wykonywała społecznie.

                                     

1. Historia

Rok 2009 zamknięto liczbą 41 tomów dwojakiego rodzaju:

 • indywidualne pozycje autorskie, przedstawiające aktualne problemy teorii i praktyki edukacji dorosłych.
 • materiały z kolejnych konferencji organizowanych przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne oraz prace zbiorowe;

Seria ta została powołana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, a sponsorowana początkowo, dzięki dotacjom Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych Ludowych i osobistej aktywności i życzliwości Dyrektora Przedstawicielstwa DVV w Polsce N.B.F. Gregera.

                                     

2. Rada Naukowa

W 2008 roku Zarząd ATA powołał Radę Naukową serii BED w następującym składzie:

 • Józef Półturzycki,
 • Tadeusz Aleksander,
 • Ewa Solarczyk-Ambrozik,
 • Alicja Kargulowa,
 • Eleonora Sapia-Drewniak,
 • Elżbieta Dubas,
 • Anna E. Wesołowska.
 • Ewa Skibińska,

Redaktorką serii została:

 • Agnieszka Stopińska-Pająk.
                                     

3. Pierwsze tomy

1. Pierwszy tom "Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego" - zawiera materiały - referaty, komunikaty, dyskusje - z polsko-niemieckiego seminarium w Łodzi w dniach 25-28 sierpnia 1993 roku, zorganizowanego przez N.B.F. Gregera -odpowiadające treściowo tytułowi publikacji.

2. Tom drugi "Uniwersytety powszechne ludowe w Republice Federalnej Niemiec" -przygotowane pod redakcją i przy współautorstwie N.B.F. Gregera i innych działaczy DVV, udostępnia po raz pierwszy polskim czytelnikom doświadczenia niemieckich andragogów.

3. Tom trzeci: "Edukacja dorosłych w dobie przemian" zawiera wystąpienia na międzynarodowej konferencji w Toruniu w dniach 19-20 września 1993 roku.

4. Tom czwarty: "Akademickie programy kształcenia andragogicznego" - jest pokłosiem II Ogólnopolskiej Konferencji Andragogicznej w Toruniu 25-26 kwietnia 1994 r., która była poświęcona prezentacji i analizie treści kształcenia andragogicznego w polskich uniwersytetach, wyższych szkołach pedagogicznych i innych uczelniach wyższych naszego kraju.

5. Tom piąty: "Szkoły wyższe a edukacja dorosłych" jest wynikiem współdziałania i wymiany doświadczeń dwu uniwersyteckich towarzystw andragogicznych sąsiadujących ze sobą krajów: Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego z Polski i Uniwersyteckiej Oświaty Dorosłych AUE Arbeitskreis Uniwersitäre Erwachsenenbildung e. V z Republiki Federalnej Niemiec. Spotkanie organizacyjne połączone z naukowym seminarium odbyło się w Warszawie - Miedzeszynie 27-31 maja 1994 roku i materiały z seminarium są treścią tego tomu.

6. Tom szósty serii, zamykający 1994 r. miał charakter autorski – dotyczył Komputerów i hipermediów w procesie edukacji dorosłych, by przybliżyć praktyce andragogicznej nowoczesne technologie.                                     
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu biblioteka znajdująca się w Suszcu w powiecie pszczyńskim. Biblioteka założona została po II wojnie światowej.
 • Biblioteka Publiczna w Krośnie jest kontynuatorką tradycji bibliotekarstwa powszechnego, którego tradycje sięgają w Krośnie pocz. XX w. Biblioteka Towarzystwa
 • oświatowy, żołnierz Legionów Polskich, po wojnie organizator systemu edukacji dorosłych i młodzieży pracującej w II RP, wykładowca Studium Pracy Społeczno - Oświatowej
 • Krajeńskiego. Biblioteka składa się z czytelni czasopism i zbiorów specjalnych, wypożyczalni dla dorosłych wypożyczalni dla dzieci. Dyrektorem biblioteki jest
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Mirosława Pierzchały Łęczycka 23 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Karoliny Jóźwiak Przybyszewskiego
 • działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, natomiast nadzór nad działalnością Biblioteki w
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną polską i obcą dla dorosłych literaturę
 • Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów Dorosłych - powstała w Warszawie, już nieistniejąca organizacja oświatowa. Stowarzyszenie zostało powołane w celu
 • technologii informacyjnych w edukacji w tym książek: Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych Komputer w edukacji Podstawowe problemy technologii
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - biblioteka publiczna i zarazem instytucja promująca rozwój kultury z siedzibą
 • in. związanych z edukacją dorosłych W ramach pracy w czytelni WTD katalogowała również wspólnie z Radlińską księgozbiór Biblioteki Kolejowej Drogi

Użytkownicy również szukali:

edukacja dorosłych andragogika, rocznik andragogiczny 2017,

...
...
...