Poprzednia

ⓘ Parafia św. Jana Chrzciciela w Ozimku




Parafia św. Jana Chrzciciela w Ozimku
                                     

ⓘ Parafia św. Jana Chrzciciela w Ozimku

Parafia została erygowana 28 stycznia 1936 roku z gromad Ozimek i Schodnia, wydzielonych z parafii w Krasiejowie oraz części Antoniowa z parafii w Szczedrzyku. Kościół zbudował ks. Fr. Pieruszka w latach 1934-1935. Konsekracja odbyła się w 1936 roku. Dnia 18 grudnia 1978 roku teren kościelny wraz z zabudowaniami został przekazany na własność Huty Małapanew, a parafia otrzymała nowy teren w centrum Ozimka i zezwolenie na budowę nowego kościoła. W latach 1978-1983 powstał obecny, nowy kościół. Z par. św. Jana Chrzciciela w Ozimku 25 sierpnia 1985 roku erygowano parafię MB Różańcowej w Schodni Starej, a 9 czerwca 1991 roku wyłączona została z parafii Ozimek Schodnia Nowa i przyłączona do parafii Schodnia Stara. Dawny kościół parafialny, który jest własnością Huty Małapanew, jest miejscem kultu św. Floriana, patrona hutników.

                                     

1. Terytorium

Parafie zamieszkuje 9830 mieszkańców, swym zasięgiem terytorialnym obejmuje ona:

 • Ozimek – ulice: Brzeziny, Cmentarna, Częstochowska, Dłuskiego, Dzierżonia, Kolejowa numery 1-3, 20-lecia, Kopernika, Korczaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, 1 Maja, 8 Marca, Mickiewicza, Opolska, Sikorskiego, Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, pl. Wolności, Wyzwolenia;
 • Antoniów – ulice: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Danysza, Dolna, Dylakowska numery 2a, 4, 6, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Ozimska, Powstańców Śl., Rzeczna.

Inne kościoły i kaplice

Parafia obejmuje ponadto:

 • kaplicę w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Ozimku,
 • kaplica w szpitalu.
                                     

2. Duszpasterze

 • ks. Paweł Kocur, pełniący urząd w latach 1939-1946;
 • ks. Marian Demarczyk, pełniący urząd od roku 2008 do dziś.
 • ks. Gerard Kałuża, pełniący urząd w latach 1974-2008,
 • ks. Andrzej Jabłoński, pełniący urząd w latach 1957-1974,
 • ks. Józef Zebrała, pełniący urząd w latach 1946-1957;
 • ks. Franciszek Pietruszka, pełniący urząd w latach 1933-1939;
                                     

3. Grupy parafialne

 • Róże Różańcowe,
 • Grupa Odnowy w Duchu Świętym,
 • Ognisko misyjne,
 • Stowarzyszenie Rodziny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
 • Krąg biblijny,
 • Schola,
 • Dzieci Maryi,
 • Ministranci,
 • Duszpasterstwo młodzieży,
 • Apostolat "Margaretka”,