Poprzednia

ⓘ Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie „Naj”
                                     

ⓘ Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj”

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj” – odznaka ustanowiona w 2008 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych oraz współczesnego dorobku Polski, a także ocalenia od zapomnienia, przynajmniej niektórych polskich "rekordzistów”.

OTK PTTK Polskie "Naj” nie jest typową odznaką krajoznawczą, czy turystyczną jakich wiele funkcjonuje w PTTK i innych organizacjach. Jej szczególna osobliwość wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu należy wymienić oryginalną tematykę. "Bohaterami” odznaki są polscy "rekordziści” – obiekty, które mają tytularny przedrostek "naj”. Turysta znajdzie tu więc obiekty najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, najgłębsze, najwyżej położone i inne w najróżniejszych kategoriach. Są wśród nich osobliwości przyrody, wyjątkowe obiekty architektoniczne i obiekty znane również i poza krajem, ale są również i obiekty przeciętne i zwyczajne, które znalazły się w kanonie krajoznawczym tylko ze względu na owe "naj”.

                                     

1. Stopnie odznaki

Odznaka posiada osiem stopni w czterech kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności

 • Popularna PLN bez stopni,
 • Mała PLN w stopniach: brązowy, srebrny i złoty,
 • Duża PLN w stopniach: brązowy ze szmaragdem, srebrny z rubinem i złoty z perłą,
 • Wielka Korona PLN z jantarem.
                                     

2. Warunki zdobywania odznaki

O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK. Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki ilości obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu. Zaliczane będą jedynie obiekty wymienione w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik do regulaminu. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych nizinnych i górskich, kolarskich, narciarskich, wodniackich kajakowych i żeglarskich, motorowych oraz autokarowych. Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w regulaminie ilość obiektów uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów jest dowolna, z tym, że na każdy stopień odznaki należy zaliczyć obiekty co najmniej z trzech grup. Wielką Koronę PLN z jantarem może uzyskać turysta, który zaliczy wszystkie obiekty wymienione w kanonie krajoznawczym.

                                     

3. Kanon Krajoznawczy Odznaki

Do regulaminu odznaki został dołączony Kanon Krajoznawczy obejmujący wykaz 300 miejsc i obiektów na terenie Polski. Wymagane do zwiedzenia miejsca i obiekty podzielono na 8 grup: najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, najgłębsze i najgłębiej położone, najwyżej położone oraz inne "Naj”.

Autorem regulaminu OTK Polskie "Naj” oraz wszystkich wizerunków graficznych odznaki jest Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski IKP.

                                     
 • Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza PTTK Znam Parki Narodowe w skrócie OTK ZPN odznaka ustanowiona w 2006 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK
 • Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza PTTK Młodzi Silni Weseli w skrócie OMSW odznaka ustanowiona w 1984 roku i nadawana przez Koło PTTK nr 24 Młodzi
 • Odznaka Krajoznawcza odznaka ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Polski i zachęcania
 • Odznaka Krajoznawcza PTTK Serce serc Śladami Bolesława Prusa odznaka ustanowiona w 2007 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa
 • Górska Odznaka Turystyczna PTTK GOT PTTK odznaka ustanowiona w 1935 przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, promująca turystykę górską. Od 1950 kontynuowana
 • Warszawska Odznaka Krajoznawcza WOK regionalna odznaka krajoznawcza Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego ustanowiona w 1972 roku w celu
 • Odznaki PTTK odznaki ustanowione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego oddziały i inne jednostki organizacyjne PTTK
 • Bronisława Turonia. Odznaka została ustanowiona w dniu 19.03.1987 uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego PTTK we Wrocławiu. Regulamin
 • Honorowa Odznaka PTTK odznaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego za aktywną działalności w kadrze PTTK Przyznawane jest członkom
 • Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży odznaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego za aktywną działalności w PTTK wśród młodzieży
 • Pielgrzymia Odznaka Krajoznawcza Śladami Jana Pawła II w skrócie zwana POK odznaka ustanowiona w 2005 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen