Poprzednia

ⓘ Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie „Naj”
                                     

ⓘ Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj”

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj” – odznaka ustanowiona w 2008 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych oraz współczesnego dorobku Polski, a także ocalenia od zapomnienia, przynajmniej niektórych polskich "rekordzistów”.

OTK PTTK Polskie "Naj” nie jest typową odznaką krajoznawczą, czy turystyczną jakich wiele funkcjonuje w PTTK i innych organizacjach. Jej szczególna osobliwość wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu należy wymienić oryginalną tematykę. "Bohaterami” odznaki są polscy "rekordziści” – obiekty, które mają tytularny przedrostek "naj”. Turysta znajdzie tu więc obiekty najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, najgłębsze, najwyżej położone i inne w najróżniejszych kategoriach. Są wśród nich osobliwości przyrody, wyjątkowe obiekty architektoniczne i obiekty znane również i poza krajem, ale są również i obiekty przeciętne i zwyczajne, które znalazły się w kanonie krajoznawczym tylko ze względu na owe "naj”.

                                     

1. Stopnie odznaki

Odznaka posiada osiem stopni w czterech kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności

  • Popularna PLN bez stopni,
  • Mała PLN w stopniach: brązowy, srebrny i złoty,
  • Duża PLN w stopniach: brązowy ze szmaragdem, srebrny z rubinem i złoty z perłą,
  • Wielka Korona PLN z jantarem.
                                     

2. Warunki zdobywania odznaki

O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK. Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki ilości obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu. Zaliczane będą jedynie obiekty wymienione w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik do regulaminu. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych nizinnych i górskich, kolarskich, narciarskich, wodniackich kajakowych i żeglarskich, motorowych oraz autokarowych. Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w regulaminie ilość obiektów uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów jest dowolna, z tym, że na każdy stopień odznaki należy zaliczyć obiekty co najmniej z trzech grup. Wielką Koronę PLN z jantarem może uzyskać turysta, który zaliczy wszystkie obiekty wymienione w kanonie krajoznawczym.

                                     

3. Kanon Krajoznawczy Odznaki

Do regulaminu odznaki został dołączony Kanon Krajoznawczy obejmujący wykaz 300 miejsc i obiektów na terenie Polski. Wymagane do zwiedzenia miejsca i obiekty podzielono na 8 grup: najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, najgłębsze i najgłębiej położone, najwyżej położone oraz inne "Naj”.

Autorem regulaminu OTK Polskie "Naj” oraz wszystkich wizerunków graficznych odznaki jest Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski IKP.