Poprzednia

ⓘ Kształcenie na odległość
                                     

ⓘ Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość – kształcenie, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się. Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans. Kształcenie zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier edukacyjnych takich jak miejsce zamieszkania czy sztywne pory zajęć, jakie są wyznaczane przez uczelnie stacjonarne.

Mediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w procesie komunikowania prezentujące treści nauczania. Media mogą być techniczne i nietechniczne, personalne i niepersonalne. Należą do nich drukowane materiały nauczania jak i media techniki elektronicznej, zarówno masowe i niemasowe. Wobec szerokiego znaczenia terminu "medium nauczania” może nie tylko chodzić o nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia się jak: zachęta, pobudzanie, ocenianie, kontrolowanie.

                                     

1. Role mediów elektronicznych

Role pełnione przez elektroniczne środki masowego przekazu w procesie kształcenia na odległość:

 • rola środka nauczania i pomocy w uczeniu się, stosowanej w procesie kształcenia się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych, bądź w samokształceniu,
 • rola odrębnej formy organizacyjnej kształcenia – niektórzy traktują tę rolę, jako metodę nauczania.
 • rola składnika środowiska oddziałującego wychowawczo – odbiorca często nie zdaje sobie sprawy z oddziaływania wychowawczego środków masowego przekazu,
                                     

2. Zasady dydaktycne

Główne zasady dydaktyczne kształcenia zdalnego:

 • zasada obiektywizacji nauczania – opracowane i utrwalone treści programowe, porady i wskazania odtwarza i przekazuje nieosobowe medium, przechowujące te treści. Powoduje to specyficzne odłączenie procesu nauczania od osoby nauczającej. Poza tym taki materiał nauczania jest dobrze zaplanowany pod względem metodycznym i merytorycznym, odznacza się większą przejrzystością i może być stale kontrolowany z punktu widzenia efektywności,
 • zasada różnicowania mediów – nie każde medium nadaje się w jednakowy sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu.
                                     
 • Internetu na odległość Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualnej jednostki podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny
 • Eskisehir. Uniwersytet posiada 16 wydziałów, z których 3 oferują kształcenie na odległość Aysegül Günay - aktorka Levent Üzümcü - aktor Fethi Heper - piłkarz
 • roku 2008 w świetlicy powstało Centrum Kształcenia w ramach programu Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Do dyspozycji mieszkańców
 • Adopcja na Odległość - program pomocy w kształceniu najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z krajów misyjnych. Program Adopcji na Odległość rozpoczął
 • W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia np. lekcje z nauczycielem lub na odległość wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez
 • e - learningową kształcenie na odległość strony e - matematyka i e - fizyka oraz e - podręcznik E - Matematyka dla studentów udostępniony studentom na platformie
 • stosunki międzynarodowe na kilkunastu kierunkach kształcenia Oferuje też studia podyplomowe oraz prowadzi kształcenie na odległość i badania naukowe w wielu
 • letnie uniwersytety i szkoły, kształcenie na odległość prowadzenie współpracy z innymi polskimi towarzystwami oświatowymi na rzecz rozwoju edukacji dorosłych
 • studiów na Uniwersytecie Warszawskim: dziennikarstwo, pedagogikę, informatykę, kształcenie na odległość Obecnie kończy studia doktoranckie na Uniwersytecie
 • kształcenia ustawicznego oraz kształcenia na odległość Otwarty Uniwersytet Cypru oferuje studia za pomocą metod kształcenia na odległość W ten sposób studenci
 • ODL Kształcenie otwarte i na odległość ang. Open and Distance Learning ale wraz z rozpoczęciem projektu Socrates II otrzymał nazwę Minerva na cześć