Poprzednia

ⓘ Włoscy posłowie do Parlamentu Europejskiego 2009–2014
                                     

ⓘ Włoscy posłowie do Parlamentu Europejskiego 2009–2014

Włoscy posłowie VII kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych 6 i 7 czerwca 2009. Ordynacja wyborcza dopuszcza start tej samej osoby w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Decyzja o przyjęciu mandatu bądź o wyborze okręgu, z którego mandat będzie sprawowany, zapada po wyborach.

Już po wyborach z miejsc w PE zrezygnowali dwaj kandydaci Ludu Wolności, Silvio Berlusconi wybrany we wszystkich pięciu okręgach oraz Ignazio La Russa wybrany w jednym okręgu, a także Umberto Bossi z Ligi Północnej wybrany w trzech okręgach i Saverio Romano z UDC. Mandaty dla partii Włochy Wartości przypadły Luigiemu De Magistris wybranemu w czterech okręgach i Antonio Di Pietro wybranemu w trzech okręgach. Pierwszy wybrał posłowanie z okręgu południowego, drugi zrezygnował z objęcia miejsca w PE.

                                     

1. Lista posłów

Wybrani z listy Ludu Wolności
 • Iva Zanicchi
 • Marco Scurria
 • Carlo Fidanza
 • Sergio Silvestris
 • Elisabetta Gardini
 • Alfredo Pallone
 • Paolo Bartolozzi
 • Potito Salatto
 • Salvatore Tatarella
 • Cristiana Muscardini
 • Clemente Mastella
 • Fabrizio Bertot, poseł do PE od 12 kwietnia 2013
 • Giovanni La Via
 • Giuseppe Gargani, poseł do PE od 6 czerwca 2011
 • Lara Comi
 • Vito Bonsignore
 • Amalia Sartori
 • Roberta Angelilli
 • Enzo Rivellini
 • Alfredo Antoniozzi
 • Salvatore Iacolino
 • Antonio Cancian
 • Erminia Mazzoni
 • Aldo Patriciello
 • Licia Ronzulli
 • Isabella De Martini, poseł do PE od 12 kwietnia 2013
 • Raffaele Baldassarre
 • Barbara Matera
 • Sergio Berlato
Wybrani z listy Partii Demokratycznej
 • Patrizia Toia
 • Sergio Cofferati
 • Rita Borsellino
 • Guido Milana
 • Pier Antonio Panzeri
 • Roberto Gualtieri
 • Francesco De Angelis
 • Franco Bonanini, poseł do PE od 12 kwietnia 2013
 • Franco Frigo, poseł do PE od 7 maja 2013
 • Salvatore Caronna
 • Andrea Cozzolino
 • Silvia Costa
 • Leonardo Domenici
 • Paolo De Castro
 • David Sassoli
 • Luigi Berlinguer
 • Vittorio Prodi
 • Gianni Pittella
 • Giovanni Barbagallo, poseł do PE od 11 marca 2014
 • Mario Pirillo
 • Francesca Balzani
Wybrani z listy Ligi Północnej
 • Lorenzo Fontana
 • Mario Borghezio
 • Francesco Speroni
 • Claudio Morganti
 • Giancarlo Scottà
 • Mara Bizzotto
 • Matteo Salvini
 • Fiorello Provera
 • Oreste Rossi
Wybrani z listy Włochy Wartości
 • Sonia Alfano
 • Pino Arlacchi
 • Andrea Zanoni, poseł do PE od 19 lipca 2011
 • Niccolò Rinaldi
 • Vincenzo Iovine
 • Giommaria Uggias
 • Gianni Vattimo
Wybrani z listy Unii Centrum
 • Carlo Casini
 • Magdi Allam
 • Ciriaco De Mita
 • Tiziano Motti
 • Antonello Antinoro
 • Gino Trematerra, poseł do PE od 1 grudnia 2011, mandat w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego
Wybrany z listy SVP
 • Herbert Dorfmann
Byli posłowie VII kadencji do PE
 • Debora Serracchiani wybrana z listy PD, do 6 maja 2013
 • Luigi de Magistris wybrany z listy IdV, do 18 lipca 2011
 • Gianluca Susta wybrany z listy PD, do 14 marca 2013
 • Rosario Crocetta wybrany z listy PD, do 18 listopada 2012
 • Mario Mauro wybrany z listy PdL, do 14 marca 2013
 • Francesca Barracciu wybrana z listy PD, od 17 grudnia 2012 do 27 lutego 2014
 • Giovanni Collino wybrany z listy PdL, do 5 czerwca 2011
 • Gabriele Albertini wybrany z listy PdL, do 14 marca 2013