Poprzednia

ⓘ Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych
                                     

ⓘ Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych – – powstało w 1994 roku, rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy i finansowy. Do głównych zadań należy opracowywanie standardów w dziedzinie nadzoru ubezpieczeniowego, ich implementacja oraz wspieranie rozwoju rynków ubezpieczeń krajów członkowskich. Zrzesza organy nadzoru ubezpieczeniowego z ponad 130 krajów oraz szereg podmiotów międzynarodowych.

Ponadto w pracach stowarzyszenia partycypuje ponad 120 podmiotów mających status obserwatora.

Statut stowarzyszenia wyróżnia następujące organy:

  • Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia,
  • Komitet Wykonawczy, wraz z podległymi mu komitetami i podkomitetami,
  • Sekretariat, zajmujący się obsługą stowarzyszenia.

Komitet Wykonawczy reprezentuje stowarzyszenie i kieruje jego działalnością. Pod jego egidą działa szereg komitetów i podkomitetów, m.in.:

  • Komitet Stabilności Finansowej.
  • Komitet Implementacyjny – odpowiedzialny za wdrażanie standardów opracowanych przez stowarzyszenie,
  • Komitet Techniczny – odpowiedzialny za rozwijanie standardów nadzoru ubezpieczeniowego,
  • Komitet Budżetowy,

Polski organ nadzoru, Komisja Nadzoru Finansowego, uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego w szczególności Podkomitetu ds. Grup Ubezpieczeniowych i Kwestii Międzysektorowych oraz Komitetu Implementacyjnego.