Poprzednia

ⓘ Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
                                     

ⓘ Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, zrzesza pracowników nauki i działaczy edukacji dorosłych. Jest najważniejszą organizacją w Polsce łączącą środowisko andragogów. Towarzystwo ma swoją siedzibę przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

                                     

1. Definicja

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne w skrócie - ATA, zrzesza pracowników nauki i działaczy edukacji dorosłych. Jest najważniejszą organizacją w Polsce łączącą środowisko andragogów. Towarzystwo ma swoją siedzibę przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

                                     

2. Historia

Pomysł powstania ATA zrodził się podczas konferencji nt. "Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego” w Łodzi w 1993 roku. Po tym wydarzeniu na posiedzeniu w Toruniu zgłoszono chęć powołania towarzystwa, które przyjęło nazwę "Akademickie Towarzystwo Andragogiczne” i skrót ATA, wybrano także tymczasowy zarząd, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk naukowych 7 miast. Profesor Józef Półturzycki został prezesem Towarzystwa który pełnił tę funkcję do 2008 roku. ATA zostało zarejestrowane w grudniu 1993 roku przez sąd w Warszawie.

                                     

3. Cele

 • rozwijanie i pomnażanie andragogiki Andragogika jako teorii edukacji dorosłych Edukacja dorosłych, popularyzowanie jej w publikacjach oraz wykładach na kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich,
 • kształcenie i doskonalenie specjalistów edukacji dorosłych,
 • organizowanie i prowadzenie nieakademickich form edukacji dorosłych,
 • prowadzenie autonomicznego pisma poświęconego andragogice i edukacji dorosłych,
 • organizowanie, rozwijanie i doskonalenie form uniwersyteckiej edukacji dorosłych,
 • prowadzenie współpracy z innymi polskimi towarzystwami oświatowymi na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i myśli andragogicznej, inicjowanie krajowych konferencji edukacji dorosłych oraz starań o powołanie federacji towarzystw prowadzących edukację dorosłych,
 • prowadzenie współpracy z zagranicznymi towarzystwami edukacji dorosłych,
 • prowadzenie badań i podejmowanie innowacji w zakresie edukacji dorosłych, andragogiki i nauk z nią współdziałających na rzecz kształcenia i wychowania dorosłych,


                                     

4. Działalność

Wyraźnym osiągnięciem w działalności Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego są wydawnictwa. Od 1993 roku ATA wydaje Edukację Dorosłych Edukacja Dorosłych. Drugim pismem jest Rocznik Andragogiczny, wydawany od 1994 roku. Trzecia poważna inicjatywa wydawnicza to Biblioteka Edukacji Dorosłych – seria publikacji książkowych przy czasopiśmie Edukacja Dorosłych pod redakcją Profesor E. Anny Wesołowskiej.

ATA organizuje także konferencje andragogiczne, spotkania członków towarzystwa, studia, wykłady, seminaria, badania z dziedziny edukacji dorosłych i andragogiki z udziałem uczonych z Polski i z zagranicy, uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, radzi w dziedzinie edukacji dorosłych, zachęca pracowników oświaty i wychowania do prowadzenia badań nad andragogiką i edukacją dorosłych w innych krajach, przyznaje nagrody i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym na polu andragogiki i edukacji dorosłych.

W pracy ATA mogą i powinni brać udział nie tylko pracownicy wyższych uczelni specjalizujących się w andragogice, ale wszyscy zainteresowani tą dziedziną aktywności społecznej, włączając w to studentów.

                                     

5. Współpraca

ATA współpracuje z organizacjami w kraju i za granicą np. z Zespołem Pedagogiki Dorosłych Komitetu Badań Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Niemieckim Towarzystwem Akademickiej Edukacji Dalszej i Studiów na Odległość.

                                     

6. Zarząd

 • Wiceprezes – dr Hanna Solarczyk – Szwec Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Sekretarz – dr Krzysztof Pierścieniak Uniwersytet Warszawski
 • Skarbnik – dr Wojciech Horyń redaktor kwartalnika "Bellona” MON
 • Członek – dr Artur Fabiś Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej
 • Członek – dr Zofia Szarota Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Wiceprezes – dr hab. Agnieszka Stopińska – Pająk Uniwersytet Śląski
 • Członek – dr Tomasz Maliszewski Uniwersytet Gdański
 • Prezes – dr hab. Ewa Skibińska Uniwersytet Warszawski
                                     

7. Komisja Rewizyjna

 • Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Józef Kargul Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sekretarz – dr hab. Jerzy Semków Uniwersytet Wrocławski
 • Przewodnicząca – dr hab. Elżbieta Dubas Uniwersytet Łódzki
                                     

8. Sąd Koleżeński

 • Wiceprzewodnicząca – dr Anna Panek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Przewodnicząca – dr Grażyna Orzechowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Sekretarz – dr Joanna Stelmaszczyk Uniwersytet Łódzki