Poprzednia

ⓘ Współczynnik dyskontowy
                                     

ⓘ Współczynnik dyskontowy

Współczynnik dyskontowy – wartość bieżąca jednostki monetarnej, o określonym terminie płatności w przyszłości. Stanowi czynnik, który zrównuje wartość przyszłą kapitału z jego wartością bieżącą. Różnica pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą kapitału wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie. Współczynnik dyskontowy dany jest wzorem:

d = 1 + r n {\displaystyle d={\frac {1}{1+r^{n}}}}

gdzie:

  • n {\displaystyle n} - liczba okresów lat
  • d {\displaystyle d} - współczynnik dyskontowy
  • r {\displaystyle r} - oczekiwana stopa zwrotu w skali okresu najczęściej roku
                                     

1. Przykład

Rozważmy inwestycję w 3-letnią lokatę bankową oprocentowaną 8% w skali roku. Na koniec okresu lokaty oczekujemy wypłacenia kwoty 1000 zł jest to wartość przyszła - dostępna za 3 lata. Aby obliczyć kwotę, jaką trzeba wpłacić dziś na lokatę, należy zdyskontować wartość przyszłą kapitału przeliczyć ją na wartość bieżącą przy zastosowaniu współczynnika dyskontowego.

W zadanym przykładzie wartość współczynnika dyskontowego wynosi:

d = 1 + 0, 08 3 ≈ 0, 79383 {\displaystyle d={\frac {1}{1+0.08^{3}}}\approx 0.79383}

Zgodnie z definicją współczynnika dyskontowego, stanowi on wartość jednej jednostki monetarnej, płatnej w przyszłości. Zatem wartość bieżąca jednej złotówki, która będzie wypłacona za 3 lata wynosi obecnie nieco ponad 79 gr. Aktualna wartość przyszłego 1000 zł wynosi obecnie 793.83 zł.

Zatem inwestując 793.83 zł w 3-letnią lokatę oprocentowaną 8% w skali roku, otrzymujemy 1000 zł na zakończenie okresu lokaty. Można to sprawdzić przy pomocy formuł procentu składanego.