Poprzednia

ⓘ Szkoła zasobów i kompetencji
                                     

ⓘ Szkoła zasobów i kompetencji

Szkoła zasobów i kompetencji – jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego.

Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów zasobów i kompetencji. Koncepcja ta stanowi, że strategia jest w pierwszej kolejności budowana dla całej organizacji, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych dywizji czy jednostek biznesu. W przeciwieństwie do innych szkół, szkoła zasobów i kompetencji zakłada, że zasób wiedzy i umiejętności firmy są czynnikami istotniejszymi w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu.