Poprzednia

ⓘ Szkoła pozycyjna
                                     

ⓘ Szkoła pozycyjna

Szkoła pozycyjna – jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Fundamentem szkoły pozycyjnej jest przyjęcie założenia, że istotą strategii jest osiąganie przewagi konkurencyjnej. Zakłada, że strategie mają głównie charakter produktowo-rynkowy i powstają na poziomie strategicznych jednostek biznesu.