Poprzednia

ⓘ Grunwald – Pole Bitwy
Grunwald – Pole Bitwy
                                     

ⓘ Grunwald – Pole Bitwy

Grunwald – Pole Bitwy – w węższym ujęciu obszar położony w odległości 2 kilometrów na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem, obejmujący łąki i tereny zalesione, zespół pomnikowy oraz ruiny kaplicy pobitewnej, który rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 uznany został za pomnik historii. W szerszym ujęciu jest to cały obszar, na którym rozegrała się bitwa pod Grunwaldem.

                                     

1. Pomnik historii

Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, materialne i niematerialne, terenu bitwy pod Grunwaldem, jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. 15 lipca 1410 połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie ok. 29 tys. zbrojnych pod ogólnym dowództwem Władysława Jagiełły – nazywane także wojskami sprzymierzonymi – odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi, wspomaganymi przez rycerzy zachodnioeuropejskich ok. 21 tys. zbrojnych, dowodzonymi przez Ulricha von Jungingena. Zwycięstwo grunwaldzkie nabrało symbolicznego wymiaru i stało się wartością narodową niezwykle trwale zapisaną w świadomości wielu pokoleń Polaków.

                                     

2. Obiekty na polu bitwy

W 550. rocznicę bitwy odsłonięto Grunwaldzki Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego, składający się z trzech części:

  • jedenastu 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich chorągwi
  • granitowego obelisku
  • amfiteatru z pomieszczeniami Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, salą kinową i mapą plastyczną z kolorowych kamieni, pokazującą ustawienie wojsk przed bitwą.

Na polu bitwy znajdują się również:

  • Kopiec Jagiełły usypany przez harcerzy z ZHP w 1959.
  • Kamień Jungingena
  • ruiny kaplicy pobitewnej
  • pozostałości Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zburzonego przez hitlerowców w 1939
                                     

3. Uroczystości rocznicowe

Każdego roku około 15 lipca obchodzone są Dni Grunwaldu, organizowane przez gminę Grunwald, Związek Harcerstwa Polskiego – "Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich”, wojsko i bractwa rycerskie. Oprócz uroczystości patriotycznych przy pomniku wielką atrakcją jest inscenizacja bitwy grunwaldzkiej przez liczne bractwa rycerskie z Polski i zagranicy.