Poprzednia

ⓘ Przyroda w Szczecinie
Przyroda w Szczecinie
                                     

ⓘ Przyroda w Szczecinie

W granicach administracyjnych Szczecina znajdują się niewielkie fragmenty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa” oraz północna część obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry, natomiast na południu miasto graniczy z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry i jest otoczone przez 3 puszcze Wkrzańską, Bukową i Goleniowską.

                                     

1. Formy ochrony przyrody na terenie miasta

 • "Wodozbiór” 65.10 ha – w dzielnicy Północ,
 • 7 zespołów przyrodniczo krajobrazowych
 • "Dębina” 819.55 ha – na wyspie Dębina.
 • "Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński” 57.80 ha,
 • "Jezierzyce” 108.0 ha – na Prawobrzeżu,
 • "Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka” 82.0 ha – w dzielnicy Zachód,
 • "Zaleskie Łęgi” 71.58 ha – w dolinie Odry, po zachodniej stronie Regalicy, między ulicami Autostrada Poznańska i Eskadrową zachodnią granicą zespołu jest portowa bocznica kolejowa,
 • "Park Leśny w Strudze” 11.20 ha – na Prawobrzeżu, w dolinie Płoni,
 • "Klucki Ostrów” 49.70 ha.
 • "Dolina strumienia Grzęziniec” 46.40 ha,
 • "Stawek przy ul. Śródleśnej” 2.7 ha – Warszewo 53°29′04.600″N 14°32′44.405″E
 • "Dolina strumienia Żabiniec” 5.75 ha,
 • "Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki i Żółwinki” 57.60 ha,
 • "Stawek na Gumieńcach” 1.7 ha,
 • 6 użytków ekologicznych
 • stanowisko dokumentacyjne "Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”.

Zostało powołane 25 lipca 2011 roku Uchwała nr X/198/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lipca 2011 roku. w celu ochrony utworów marglistych stanowiących wraz z iłami septariowymi krę utworów podłoża w obrębie glin zwałowych i utworów fluwioglacjalnych.

 • pomniki przyrody
                                     

2. Inne obszary cenne przyrodniczo

 • 12 uroczysk leśnych, w tym 7 zwanych parkami leśnymi
 • Park Leśny Klęskowo
 • Park Leśny Mścięcino
 • Park Leśny Arkoński
 • Park Leśny Głębokie
 • Park Leśny Kupały
 • Park Leśny Dąbie
 • Park Leśny Zdroje
 • cmentarze czynne i nieczynne
 • dawne cmentarze przy ul.Niemierzyńskiej, ul.Beyzyma, ul.Ostrowskiej, ul.Nehringa, ul.Sąsiedzkiej, ul.Bielańskiej, ul.Hożej itd.
 • cmentarze komunalne w Dąbiu, Zdrojach, Wielgowie i na Golęcinie
 • Cmentarz Centralny w Szczecinie
 • Park Żeromskiego
 • Park Andersa
 • Park Kasprowicza
 • Park na Pomorzanach
 • parki miejskie
 • Park Brodowski
 • Park Chopina
 • Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa
 • Park Noakowskiego
 • Ogród Różany w Szczecinie
 • Plac Zwycięstwa-Brama Portowa
 • Plac Solidarności
 • Plac Grunwaldzki
 • Wały Chrobrego
 • Skwer Telesfora Badetko
 • Plac Tobrucki
 • Skwer Ackermanna
 • większe skwery i zieleńce
 • Plac Batorego
 • Jasne Błonia