Poprzednia

ⓘ Wskaźnik płynności wysoki
                                     

ⓘ Wskaźnik płynności wysoki

Wskaźnik płynności wysoki – ilustruje, ile razy najbardziej płynne aktywa pokrywają bieżące zobowiązania.

W p w = A O − Z K O {\displaystyle W_{pw}={\frac {AO-Z}{KO}}}

gdzie:

AO - aktywa obrotowe Z - zapasy KO - kapitał obcy

Z aktywów obrotowych wyłączone są zapasy, gdyż zasadniczo nie mogą one być natychmiast zamienione na środki pieniężne. Pożądana jest relacja:

pw > 1

Wskaźnik niższy od jedności jest uzasadniony tylko w warunkach wysokiej inflacji.