Poprzednia

ⓘ Elżbieta Hałas
Elżbieta Hałas
                                     

ⓘ Elżbieta Hałas

Elżbieta Alina Hałas z domu Cieślak – polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

                                     

1. Życiorys

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1973-1978 studiowała filozofię, nauki społeczne i romanistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium z filozofii uzyskała w 1978 na podstawie pracy Floriana Znanieckiego koncepcja współczynnika humanistycznego i jej metodologiczne konsekwencje. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w 1986 na reaktywowanym Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Otrzymała w 1989 Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Habilitowała się w 1993 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej Konwersja. Perspektywa socjologiczna. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2003 na wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 2003. Od roku 2008 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii.

W latach 1981-2003 pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w od 1994 była kierownikiem Katedry Socjologii. W latach 1994-1996 kierowała Sekcją Społeczną, przekształconą wówczas w Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL. Wykładała w University of Georgia at Athens USA. W latach 1998-2001 była Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Naukowego KUL.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – w latach 1997-2000 należała do Zarządu Głównego PTS; członkiem European Sociological Association – w latach 1999-2003 była członkiem Executive Council ESA. W latach 1996-2011 była członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2008-2011 członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

W 2019 została członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Współredagowała "Studia Socjologiczne” 1997-2007; w latach 1999-2014 była członkiem redakcji "Polish Sociological Review”. W latach 2002-2010 była członkiem redakcji "European Societies”. Od 2013 jest członkiem zespołu redakcyjnego "Czech Sociological Review”. Od 2014 jest członkiem Comitato Scientifico Internazionale czasopisma "Sociologia e Politiche Sociali”. Utworzyła i redaguje serię wydawniczą "Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society” publikowaną przez Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Była stypendystką Fulbrighta, American Council of Learned Societies, Center for Social Sciences w Columbia University, Instytut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, J.F. Kennedy Institute of North American Studies Freie Universität w Berlinie oraz laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej program "Mistrz”.

Zajmuje się teorią kultury i metodologią nauk o kulturze, socjologią kulturową i socjologią teoretyczną oraz socjologią jednostki i socjologią religii. W sferze jej zainteresowań znajdują się: symbolizm społeczny i polityka symbolizacji, pamięć zbiorowa, relacje społeczne, interakcje społeczne i komunikacja społeczna, konwersja i zaangażowanie do ruchów społecznych.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej, Warszawa 2007, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Lublin 1994, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Lublin 1992 Norbertinum, wydanie nowe 2007
  • Towards the World Culture Society. Florian Znanieckis Culturalism, Frankfurt Am Main 2010, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften
  • Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń Wydanie nowe, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Symbole w interakcji, Warszawa 2001, Oficyna Naukowa
  • Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin 1987, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Symbols, Power and Politics, red., Frankfurt am Main 2002, Peter Lang Europäischer Verlag dr Wissenschaften
  • Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin 1991, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Przez pryzmat kultury. Dylematy badań nad współczesnością, Warszawa 2015, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego