Poprzednia

ⓘ Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie
                                     

ⓘ Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie

Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie – organizacja zrzeszająca filistrów Korporacji Akademickiej Konwent Polonia założonej w Dorpacie w 1828 r. Stowarzyszenie powstało w 1923 r. w Warszawie, jako kontynuator i następca prawny istniejącego od ok. 1893 r. Towarzystwa byłych Wychowańców Uniwersytetu Dorpackiego.

Po II wojnie światowej, w okresie PRL członkowie Stowarzyszenia przebywający w kraju spotykali się potajemnie. Gromadzono pamiątki po Konwencie i jego członkach. W 1958 zorganizowano obchody 130-lecia Konwentu Polonia. W 1968 z okazji 140-lecia Konwentu członkowie obu organizacji filisterskich ufundowali w kościele św. Marcina w Warszawie tablicę pamiątkową ku czci poległych i pomordowanych członków Konwentu Polonia. W latach 1978 i 1988 z inicjatywy Stowarzyszenia odbyły się kolejne obchody rocznicowe. W 1998 dzięki aktywnemu wsparciu członków Stowarzyszenia doszło do reaktywacji w Gdańsku Konwentu Polonia – najstarszej polskiej korporacji akademickiej. Stowarzyszenie istnieje do dzisiaj. Do jego najnowszych inicjatyw należy m.in. opublikowanie wspomnień E. Heinricha "Luźne kartki – ze wspomnień uniwersyteckich. Spisane przez Starego Dorpatczyka" Warszawa 2003. Od 2001 r., raz w roku ukazują się "Zeszyty Historyczne Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie" pod red. fil. dr. J. Trynkowskiego.

11 listopada 2012 r. powstał Związek Filistrów Konwentu Polonia – nowe stowarzyszenie scalające dotychczasowe organizacje filisterskie: Koło Filistrów Konwentu Polonia zał. w 1922 r. i Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie. Z tym dniem Stowarzyszenie zostało wcielone do Związku i stało się jego warszawskim oddziałem terenowym. Zgodnie ze statutem zachowało swoją historyczną nazwę.

Prezesami stowarzyszenia byli m.in.:

  • Zygmunt Augustowski 1915–2008
  • Władysław Pereświet-Sołtan 1870–1943
  • Ksawery Watraszewski 1853–1929

Obecnie 2015 prezesem stowarzyszenia jest filister Lech Stejgwiłło-Laudański.