Poprzednia

ⓘ Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
                                     

ⓘ Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku – publiczna uczelnia zawodowa w Płocku, która została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku. Powstała na bazie dwóch płockich kolegiów nauczycielskich: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które działały w latach 1990–2000. Do 2019 roku nazwa uczelni brzmiała "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku”.

                                     

1. Władze uczelni

 • Rektor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki
 • Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki: dr Agnieszka Grażul-Luft
 • Prorektor ds. Nauki i Rozwoju: dr Anna Nowacka
                                     

2.1. Historia Kalendarium dziejów uczelni

 • 2004 – poświecenie sztandaru uczelni przez biskupa Stanisława Wielgusa.
 • 2001/2002 – powołanie Instytutu Nauk Ekonomicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Informatyki
 • 2007/2008 – nowym Rektorem PWSZ w Płocku został prof. dr hab. Jacek Grzywacz.
 • 2012 – prof. dr hab. Jacek Grzywacz został ponownie wybrany na stanowisko Rektora PWSZ w Płocku kadencja 2012-2016.
 • 26 września 2000 – powołanie pierwszych jednostek organizacyjnych – Instytuty: Neofilologii, Pedagogiki, Matematyki i Informatyki oraz Biblioteki PWSZ, Wydawnictwa Uczelnianego i Biuro Praktyk Studenckich.
 • 27 czerwca 2002 – wręczenie dyplomów licencjackichh pierwszym absolwentom Uczelni.
 • 15 czerwca 1999 – na stanowisko rektora Minister Edukacji Narodowej Mirosław Handke mianował prof. dr hab. Kazimierza Włodarczyka.
 • 2016 – nowym Rektorem PWSZ w Płocku został prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki
 • 5 października 1999 – pierwsze posiedzenie Senatu Uczelni, wybór pierwszego kanclerza – mgr Roman Siemiątkowski.
 • 2003 – powstanie Uniwersytetu III Wieku.
 • 7 października 1999 – pierwsza inauguracja roku akademickiego 1999/2000 na Uczelni.
 • 9 maja 2000 – Senat Uczelni wybrał na stanowisko Rektora – prof. dr hab. Aleksandra Kozłowskiego.
 • 2012 – wskutek reorganizacji w PWSZ w Płocku powstały trzy Instytuty: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Instytut Nauk o Zdrowiu.
 • 2019 – PWSZ zmieniła nazwę na "Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku”
                                     

3. Struktura uczelni

Wydziały

 • Dziekan: dr Mariola Szewczyk-Jarocka
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Dziekan: prof. nadzw. dr hab. Michał Nowosielski
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dziekan – dr n. med. Mariola Głowacka

Jednostki międzyinstytutowe

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • kierownik: mgr Anna Borkowska
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • kierownik: mgr Ewelina Jodłowska-Niemiec
                                     

4. Kierunki kształcenia

Obecnie Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów pierwszego stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na dwunastu kierunkach:

 • Pielęgniarstwo
 • Ekonomia
 • Nowe media
 • Matematyka
 • Finanse z elementami matematyki
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Filologia
 • Informatyka
 • Praca socjalna
 • Kosmetologia
 • Położnictwo
 • Pedagogika

Od 2014 roku uczelnia kształci również na studiach drugiego stopnia na kierunku:

 • Pedagogika
 • Filologia angielska od roku 2017
 • Ekonomia od roku 2016
 • Pielęgniarstwo od roku 2017