Poprzednia

ⓘ Góra Zamkowa w Chełmie
Góra Zamkowa w Chełmie
                                     

ⓘ Góra Zamkowa w Chełmie

Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – wzniesienie kredowe zlokalizowane w centrum Chełma będące najstarszą częścią miasta. Góra jest także źródłosłowiem nazwy miasta, gdyż w języku staropolskim wyraz chełm oznaczał wzgórze.

Na górze znajduje się krzyż z wyrzeźbioną w drewnie postacią Chrystusa, który zlokalizowany jest na Wysokiej Górce, na której znajdują się m.in. pozostałości grodu obronnego z X w. oraz zamku książęcego z XIII w. wzniesionego przez Daniela Romanowicza.

Centralne miejsce wzniesienia zajmuje zespół pokatedralny, w skład którego wchodzą m.in.:

 • budynek dawnego Bractwa Cerkiewnego;
 • Ogród Różańcowy;
 • Brama Uściłuska w Chełmie;
 • Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
 • Pałac Biskupów Greckokatolickich;
 • Klasztor Bazylianów;
 • Organistówka – budynek powstały na przełomie XIX/XX wieku, zlokalizowany przy wjeździe na teren Bazyliki Narodzenia NMP od strony ul. Lubelskiej. Posiada styl klasycystyczny, z ubogim wystrojem architektonicznym. Pokryty czterospadowym dachem. Podczas II wojny światowej zorganizowano w nim szpital miejski. Obecnie ma tu swoją siedzibę Chełmska Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • Kapliczka – murowana budowla typu domkowego pochodząca z końca XIX wieku. Została zbudowana na rzucie kwadratu. Pokryta jest dachem dwuspadowym. Posiada od frontu prześwit, który jest sklepiony łukiem odcinkowym oraz flankowany pilastrami. Znajduje się w niej replika obrazu Matki Boskiej Chełmskiej. Kapliczka zlokalizowana jest w Parku XXX-lecia;
 • budynki gospodarcze.
 • Dzwonnica;
 • Studnia Dolnego Zamku – pochodząca z ok. XIII wieku studnia zamkowa z kamienną cembrowiną o średnicy 2.7 m i głębokość 60 m. Znajduje się ona na terenie Ogrodu Różańcowego;
 • Kostnica – murowany budynek zlokalizowany w południowo-zachodniej części placu katedralnego. Zbudowana została na rzucie kwadratu i pokryta dachem namiotowym;

Zespół pokatedralny otacza kamienny mur posiadający ceglane przęsła i gzymsowe filary.

Na północnym stoku góry znajdują się cmentarze: wojenny powstały w 1915 r. i prawosławny powstały ok. 1867 r., będący miejscem pochówku rosyjskiej elity urzędniczej. Natomiast od strony północno-wschodniej zlokalizowany jest Park XXX-lecia założony w latach 70. w miejscu Parku Kolejowego zaplanowanego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...