Poprzednia

ⓘ Ekfraza
                                     

ⓘ Ekfraza

Ekfraza – artystyczny opis dzieła sztuki w literaturze pięknej. Może stanowić całość lub część utworu.

Początkowo była tylko figurą retoryczną. Później zyskała także znaczenie genologiczne – zaczęła funkcjonować jako gatunek literacki.

Ekfraza może realizować się przez:

  • interpretację próba przekładu intersemiotycznego, np. przetworzenie rzeczywistości z obrazu na język poetycki; często poeta "wykracza poza ramy obrazu" i uszczegóławia świat przedstawiony
  • dyskurs o sztuce negacja lub poparcie wyznaczników estetycznych dzieła, do którego się odwołuje
  • nawiązanie np. wskazanie bezpośrednio tytułu lub autora dzieła
                                     

1. Wybrane zbiory ekfraz

  • Grodecka Anna, Poeci patrzą… Obrazy, wiersze, komentarze, Warszawa: Stentor, 2008.
  • Stanisław Dąbrowski, Album niemieckie, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1980.