Poprzednia

ⓘ Tadeusz Barucki
Tadeusz Barucki
                                     

ⓘ Tadeusz Barucki

Tadeusz Włodzimierz Barucki – polski architekt, przedstawiciel modernizmu, historyk sztuki, dokumentalista architektury, publicysta.

                                     

1. Życiorys

Syn Zofii 1893-1960 i Leona Baruckich 1883-1955. Ojciec był nauczycielem w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Następnie rodzina zamieszkała w Sanoku. W 1939 Tadeusz Barucki zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W latach 1944-1949 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS w Lublinie, historię sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, i architekturę na Politechnice Warszawskiej z tymczasową siedzibą w Lublinie i na Wydziałach Politechnicznych AGH w Krakowie 1945-1949, późniejsza Politechnika Krakowska.

Do 1961 roku związany zawodowo z krajem jako pracownik naukowy w Instytucie Urbanistyki i Architektury w Warszawie, architekt w państwowych biurach projektowych m.in. w Biurze Projektów Przemysłu Węglowego w Krakowie i w Biurze Studiów I Projektów Komunikacji w Warszawie oraz, w latach 1956-1961, jako Sekretarz Generalny SARP w Warszawie. Od 1961 roku wiele podróżuje, wygłaszając wykłady oraz badając i dokumentując architekturę dawną i najnowszą.

Owocem tych badań jest kilkaset artykułów w czasopismach fachowych w kraju i za granicą, liczne książki przedstawiające w formie historycznej syntezy architekturę wybranych krajów bądź stanowiące monografie architektów oraz zbiór kilkuset tysięcy przeźroczy, dokumentujących architekturę całego świata od najstarszych zabytków budownictwa po obiekty współczesne. Od 1956 roku zaangażowany poprzez SARP w różnorodne prace i działania – organizacyjne, wystawiennicze, wydawnicze – na rzecz polskiego środowiska architektonicznego. W roku 1977 współzałożyciel bazy informacji architektonicznej Arkisyst przy UNESCO. W 1981 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie im. Jeana Tschumiego, przyznawane przez Międzynarodową Unię Architektów UIA za promowanie kultury architektonicznej i wymianę informacji o architekturze w świecie. Jest też laureatem Honorowej Nagrody SARP 1985 za upowszechnianie wiedzy o architekturze.

Prezes Bratniej Pomocy Studentów Wydziałów Politechnicznych w Krakowie 1947, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Spotkania Architektów, Warszawa 1954, Sekretarz Generalny Ogólnopolskiej Narady Architektów, Warszawa 1956, Sekretarz Generalny SARP, Warszawa 1956-1961; wiceprezes SARP Warszawa 1972-1975; członek Rady Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Warszawa.

Został członkiem warszawskiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej.

Zamieszkiwał przy ulicy Żelaznej 18 w Warszawie. W 2010 zamieszkał w Podkowie Leśnej.

                                     

2. Działalność zawodowa

Opracowania graficzne

Okładka i układ graficzny "Komunikatu SARP” Warszawa 1957. papier firmowy ZG SARP Warszawa 1956, plakat "Warsaw Ghetto 1943-1968” Polish Museum Chicago 1968.

                                     

2.1. Działalność zawodowa Projekty

Wnętrza Banku Spółdzielczego "Społem” w Sanoku, przedszkole w Rudzie Sląskiej, 1949, wsp. realizacja, Główne Zakłady Naprawcze PKS na Żeraniu w Warszawie 1950-1954, realizacja, wystawa Odrodzenie w Polsce 2 sale Muzeum Narodowe Warszawa realizacja 1953 wystawa Wojsko Polskie Sale Redutowe Warszawa, wsp. S. Zaczeniuk 1953, stacja obsługi samochodów, Warszawa-Służewiec, Hotel Turystyczny PTTK w Sandomierzu. koncepcja willi pod Ottawą, Kanada 1964, realizacja, grobowiec rodzinny na cmentarzu w Sanoku, 1971. Projekty niezrealizowane: Przebudowa budynku szkolnego na Dom Kultury w Racławicach 1949, Szkoła Szybowcowa w Tęgoborzu 1949, Magazyn PKP, Warszawa-Szczęśliwice 1949, Przedszkole PKP w Białymstoku 1950, Instytut Motoryzacyjny w Warszawie 1952, projekt szkicowy archiwum, biblioteki, sali wystawowej, lektorium, pracowni arch. i mieszkania Warszawa Okólnik 1989, przebudowa willi w Rotorua, Nowa Zelandia 1997. Stoisko "Maciej Nowicki” w Muzeum Budowy Chandigarh, Indie 2014. Projekty konkursowe: Łuk Zwycięstwa w Lublinie 1954, wsp. Stefan Zaczeniuk, III nagroda w konkursie na Schronisko nad Morskim Okiem 1956, z T.P. Szaferem, projekt w II etapie konkursu na schronisko nad Morskim Okiem 1960 wsp. T.P. Szafer, D. Poniż i inni, Hotel Pullman w Warszawie 1989, wyróżnienie honorowe w konkursie na polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie 1995, projekt na pomnik w Smoleńsku 2013, nie wysłany.                                     

2.2. Działalność zawodowa Książki

 • "Architektura Węgier”, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1998.
 • "Śladami architektury” – tom I "Korzenie” Arkady Warszawa 1990 oddane do druku, wydanie wstrzymane.
 • "Ch. Roux-Dorlut- Zycie w architekturze", współautor B.Karwat edyca pol franc. Salix alba Warszawa 2018.
 • "Ogólnopolska Narada Architektów” red. z S.Pietraszkiem, SARP, Warszawa 1956.
 • "Aleksander & Maria Markiewicz architekci – architects”, Salix Alba, Warszawa 2014.
 • "Fragmenty stuletniej historii 1899-1999” red., tom I Relacje, wspomnienia, refleksje, tom II Ludzie, fakty, wydarzenia, Oddział Warszawski SARP, Warszawa 2000 i 2001.
 • "100-lecie Dzialalności Stowarzyszeniowej Architektów Polskich" Redakcja,SARP Warszawa Druk wstrzymany.Maszynopis w archiwum SARP
 • "Architekci polscy o architekturze Salix alba Warszawa 2009.
 • "Stephan du Chateau”, Kanon, Warszawa 1995.
 • "Profesor Zbigniew Roman Dmochowski i jego dzieło” w: Polacy w Nigerii, Dialog, Warszawa 1997.
 • "Grafika Eskimosów Kanadyjskich” z. S. Zaczeniukiem, kat. wystawy; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa 1966.
 • "Zielone konie – Green Horses Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried”, Salix Alba, Warszawa 2015.
 • "Nowicki and Chandigarh” w: Le Corbusier, Chandigarh, and the modern city. Insights into the iconic city sixty years later praca zb., 2008.
 • "Stephan du Chateau Life and work”, Salix Alba, Warszawa 2013.
 • "Architektura Bułgarii” Arkady, Warszawa 1990 oddane do druku, wydanie wstrzymane.
 • "Matthew Nowicki, Poland-USA-India” Salix Alba, Warszawa 2009.
 • "Danuta and Andrzej Wejchert” w: A&D Wejchert & Partners praca zb., Gandon, Dublin 2008.
 • "Architektura Kuby”, Arkady, Warszawa 1990 przygotowane do druku.
 • "Zabytki Architektury Polski” z. A. Miłobędzkim, Arkady, Warszawa 1958.
 • "Architektura XX wieku w Polsce”, Salix Alba, Warszawa 2016 przygotowane do druku
 • "Architekci autokarem” z J. Dobrowolskim, KMPiK Warszawa 1957.
 • "Maciej Nowicki” reprint wyd. z 1986 r., SARP, Warszawa 2000.
 • "Architekci świata o architekturze / World Architects about Architecture”, Kanon, Warszawa 2005.
 • "Architektura Peru”, Arkady Warszawa 1990 przygotowane do druku.
 • "Tygrysy/Tigers W. Kłyszewski, J. Mokrfzyński, E. Wierzbicki”, Salix Alba, Warszawa 2014.
 • "Architektura Litwy”, Arkady, Warszawa 1990 przygotowane do druku.
 • ,SARP Warszaw 1079.
                                     

2.3. Działalność zawodowa Opracowania encyklopedyczne

 • "Sztuka świata – Leksykon I/II”, Arkady, Warszawa 1998, 2000.
 • "Dictionnaire d’architecture XXe siecle”, Paryż.
 • "Encyclopaedia of Vernacular Architecture In the World”, Cambridge University Press, 1997.
 • "Słownik Biograficzny PAU i PAN” "Słownik Inżynierów i Techników Polskich”, NOT, Warszawa.
 • "Encyclopedie Quid”, Paryż 1997.
 • "Le Dictionnaire universal des Creatrices, des femmes – Antoinette Fouque, wsp. dr Edyta Barucka Paryż 2013.
 • "Encyklopedia Współczesna PWN”, Warszawa 1957-60.
 • "Leksykon kultury polskiej poza krajem po roku 1939”, Tow. Przyjaciół KUL, Lublin 1998.
                                     

2.4. Działalność zawodowa Artykuły

Publikacje około 700 w polskich czasopismach fachowych, przykładowo m.in.:

 • Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury: "Strefa Podmiejska” 1953
 • Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN – "Próba określenia stanu i perspektyw rozwoju współczesnej architektury” 1/1988,"Z.R. Dmochowski” 3-4/1995,"Jerzy Szeptycki” 4/1997, "Bohdan Pniewski” 4/2000,” Twórczość A. Szyszko-Bohusza na rzecz zakonu Paulinów” 1/2002, "Witold Korski” 2/2009,
 • Architektura. – "Felix Candela” 11-12/1964, "P. L.Nervi” 1-2/1979, "Architektura Malty” 4/1985, "Hans hollein” 2/1985, Imre Makovecs 4-5/1985, "Ameryka, Ameryka.” 1987
 • Projekt. - "Sztuka Eskimosów Kanadyjskich” 1/1965, "EXPO 67” 4/1967, "Architektura Finlandii” 4/1972, "Budowa przestrzeni” 1/1974, "Architektura samorodna” 6/1974, "Architektura Portugalii” 4/1976, "Architektura Azji Środkowej” 4/1977, "Architektura Izraela” 2/1991
 • Fundamenty. - "India – Tradycje architektury” 39/1963, "India – Urbanistyka” 40/1963, "India – Budownictwo mieszkaniowe i architektura współczesna” 42/1963, "Architektura Peru 1” 32/1965, "Architektura Peru 2 "34/1965, "Architektura USA 1 – 3” 50 – 1/1966
 • Architekt. – w cyklu "Śladami architektury”: "Litwa” 1/2002, "Białoruś”. Ponadto jego autorskie przeźrocza znajdują się w diatekach: Muzeum Architektury we Wrocławiu, AA School of Architecture w Londynie, Wydziału Architektury Technicznego Uniwersytetu w Budapeszcie i Szkoły Architektury w Weimarze. Przeźrocza dokumentujące dorobek architektów XX wieku stały się podstawą londyńskiej kolekcji Masters of Architecture. "Matthew Nowicki Life and work” Wrocław 2013, "Stephan du Chateau Life and work” Wrocław 2013, "Architektura czasu wojny 1939–1945” Strona internetowa OW SARP 2014, "Adolf Szyszko-Bohusz redivivus” 2014, "Zielone konie – H. Buszko, A. Franta, J. Gottfried”, OSSA Katowice 2014, "Andrzej&Danuta Wejchert” Strona internetowa OW SARPp, 2014, "Architektura Turkmenistanu”, strona internetowa OWSARP 2015, "Architekci świata o architekturze”, Katowice 2015, "Alejandro Aravena, Laureat Nagrody Pritzkera 2016”, strona internetowa SARP 2016 oraz Podkowa Leśna 2016, "Zaha Hadid 1950-2016” strona internetowa OWSARP 2016, "Mieszkania architektów”, Podkowa Leśna 2016, "RCR architekci Laureaci Nagrody Pritzkera 2017", OGRODY pryżą.rsal-Cutroen", Podkowa Lesna 2017, "Idea Miasta ogrodu Refleksje osobiste", Kolumna 201                                     

2.5. Działalność zawodowa Wykłady i nagrania

Od 1956 wielokrotne wykłady gościnne we wszystkich uczelniach architektonicznych w Polsce; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej architektura współczesna, 1972; wykładowca na wydziałach architektury w School of Design, North Carolina State University 1964 i State University, Iowa 1966, kilkaset wykładów gościnnych w szkołach i stowarzyszeniach architektonicznych całego świata w tym na Harvard University 1968 czy MIT 1968 podobnie jak Buddhist University Colombo 1961, Uniwersytecie w Wu-Han w Chinach 1961, Uniwersytecie w Rio de Janeiro 1965, Universidad Nacional w Meksyku 1967, Universidad Catholica w Santiago de Chile 1985, Instytucie Architektury w Moskwie 1991, dawny Bxyтeмac ale również w Technical University of Lae w Papui-Nowej Gwinei 1997; Pier Arts Centre, Stromness, Orkady 2008; PAN Paryż 2008.Moskwa, Akademia Architektury 2013, Wydział Architektury Politechniki w Rydze 2013, "Konferencja 1000 lat architektury Turkmenistanu, Aszchabad 2013, Zielone konie” sesja OSSA, Katowice 2014, Spotkanie OSSA Katowice 2015, "Architekci świata o architekturze”, Biblioteka Śląska Katowice 2015, "A. Aravena” Podkowa Leśna 2016, "A. Aravena” SARP Warszawa 2016, "Zaha Hadid 1950-2016” SARP Warszawa 2016 "Mieszkania architektów”, Podkowa Leśna 2016. "RCR architekci Laureaci Nagrody Pritzkera 2017"OWSARP Warszawa i Podkowa Leśna 2017, "Ogrody Paryżą. Wersal - Citroen” Podkowa Leśna 2017, "B. Doshi", Podkowa Leśna 2018. Został gościnnie wykładowcą Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Kilkaset audycji o architekturze w Polskim Radio, częściowo w Archiwum PR w Warszawie, Canadian Broadcasting Corporation w Montrealu 1967-1972 oraz programy dla TVP, konferencja, "Adolf Szyszko Bohusz, architekt Polski Odrodzonej, Wstęp do wspomnień” Kraków Wawel 2013.

                                     

3. Nagrody i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Honorowe członkostwa Colegio de los Arquitectos del Peru 1965, Colegio Bolivariano de los Arquitectos, Caracas 1986 i Unii Architektów Federacji Rosyjskiej 1991.
 • Nagroda Polskiego Komitetu ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza 2018
 • Nagroda Wydawców 1990.
 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla budownictwa”, Minister Budownictwa 2012.
 • Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Minister Kultury 2015
 • Kto jest kim w Polsce, Edycja IV, wyd. Polska Agencja Informacyjna SA, Warszawa 2001, str. 39-40.
 • Nagroda Festiwalu Architektonicznego Зoдчecтвo w Moskwie za najlepszą książkę 2006.
 • Medal Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji za działalność na rzecz architektury 2008.
 • Wyróżnienie im. J. Tschumiego Międzynarodowej Unii Architektów UIA za promowanie kultury architektonicznej i wymianę informacji o architekturze w świecie 1981.
 • Honorowa Nagroda SARP za upowszechnianie kultury architektonicznej i wiedzy o architekturze świata w Polsce i o architekturze polskiej zagranicą, 1985.
 • Medal ks. J. Popiełuszki 1987.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1973.
 • Benefis 90-lecia urodzin, Wydział Architektury Politechniki w Białymstoku 2012.
 • Odznaka ZAiKS 1993, medal ZAiKS-u 1998, Nagroda 100-lecia ZAiKS 2018
 • Honorowy członek Międzynarodowej Akademii Architektury 2012.
 • Nagroda Min. Infrastruktury za najlepsze publikacje 2003, 2004.