Poprzednia

ⓘ Fałsz
                                     

ⓘ Fałsz

Fałsz – jedna z dwóch podstawowych wartości logicznych. Drugą jest prawda. Fałsz jest niezgodnością treści sądu z tym, do czego się odnosi.

W logice matematycznej fałsz jest jedynie symbolem, nie ma żadnego głębszego znaczenia.

W mowie potocznej i logice tradycyjnej za fałsz uważa się stwierdzenie czegoś, co nie miało miejsca w rzeczywistości lub zaprzeczenie czemuś, co miało miejsce.

W pozytywizmie logicznym uwzględnia się też wartość not even false, dla twierdzeń nieweryfikowalnych, co oznacza, że dane zdanie nie ma w ogóle sensu faktycznego czyli nie odnosi się do żadnych faktów.

W matematyce przy danym układzie aksjomatów niektóre twierdzenia są nierozstrzygalne, a więc nie są ani prawdziwe ani fałszywe.