Poprzednia

ⓘ Strzępiarka
Strzępiarka
                                     

ⓘ Strzępiarka

Strzępiarka – instalacja, urządzenie do rozdrabniania odpadów powstałych w procesie demontażu pojazdów, wycofanych z eksploatacji

W dokumentach wykonawczych zawarto szczegółowy opis wymogów dla tego urządzenia:

  • urządzenie odpylające;
  • urządzenie separujące;
  • urządzenie strzępiące;
  • winno być ustawione na utwardzonej, szczelnej nawierzchni powierzchni wyposażonej w system doprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych i wyposażone w

Proces rozdziału winien być oparty na następujących metodach:

  • metoda elektrodynamiczna – do rozdziału frakcji metali nieżelaznych;
  • metoda magnetyczna – do rozdziału frakcji metali żelaznych;
  • metoda mechaniczno-pneumatyczna – do rozdziału frakcji tworzyw sztucznych, szkła i pozostałych.