Poprzednia

ⓘ Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zmianą
                                     

ⓘ Zarządzanie zmianą

Zmiana organizacyjna jest definiowana jako:

 • każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji R.W. Woodman
 • Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji Roman Wendt.
 • zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa W. Pasemore
 • to przekształcenie istniejącego układu według ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji E. Masłyk-Musiał.
                                     

1. Zarządzanie zmianą jako proces

Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Procesami zarządzania zmianą będą:

 • część procesu prowadzenia każdej działalności gospodarczej lub jako krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu.
 • proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji Anderson;
                                     

2. Etapy

Proces zarządzania zmianą obejmuje:

 • zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
 • aktywne włączenie pracowników w proces zmian.
 • rozważanie ważności i wielkości zmiany
 • określenie ograniczeń krytycznych
 • ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
                                     

3. Rodzaje zmian

1. Makrosystemowe

 • strukturalne
 • systemowe
 • programowe

2. Mikrosystemowe

 • innowacje
 • modyfikacje
 • usprawnienia

Można dokonać także podziału na zmiany:

 • wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych
 • zmiany dostosowawcze reaktywne i wyprzedzające planowane
 • radykalne i inkrementalne
                                     

4. Źródła zmian

Okazje do przeprowadzania zmian Peter Drucker dzieli na:

 • niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
 • nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne
 • innowacja wynikająca z potrzeb procesu
 • występujące wewnątrz organizacji, są to
 • zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, które wszystkich zaskakują
 • zmiany w postrzeganiu np. mody
 • zmiany demograficzne zmiany w populacji
 • nowa wiedza
 • występujące na zewnątrz organizacji, to