Poprzednia

ⓘ Zamek w Suczawie
Zamek w Suczawie
                                     

ⓘ Zamek w Suczawie

Zamek w Suczawie – zamek pochodzący z końca XIV w., rozbudowany w XV w., zniszczony w XVII w., obecnie w ruinie, znajdujący się w Suczawie w północnej Rumunii, na Bukowinie.

Zamek na wzgórzu panującym nad Suczawą wzniósł w końcu XIV w. hospodar mołdawski Piotr Muszat, który przeniósł tutaj siedzibę książęcą. Pierwotna budowla miała kształt czworoboku który jest do dzisiaj rozpoznawalny w centrum założenia, obejmowała zabudowania mieszkalne oraz kaplicę. W drugiej połowie XV w. rozbudowy zamku dokonał Stefan Wielki, który wzniósł nowe potężne fortyfikacje, poszerzając obręb zamku. Powstała w ten sposób twierdza za życia Stefana skutecznie opierała się wszelkim najeźdźcom m.in. dwukrotnie Turkom, a w 1497 bezskutecznie oblegali ją Polacy pod wodzą Jana Olbrachta, dopiero w 1538 r. została wydana przez bojarów wojskom Sulejmana Wspaniałego.

Podczas walk wewnętrznych w połowie XVI w. zamek został spalony, jego odbudowy dokonał w pierwszej połowie XVII w. hospodar Bazyli Lupu. Już wkrótce jednak w 1653 r. ponownie została zniszczona podczas interwencji sąsiadów przeciwko Bazylemu, wskutek której został pozbawiony tronu podczas obrony zamku zginął Tymofiej Chmielnicki. Ostatecznie dzieła zniszczenia dokonał wybuch w twierdzy w 1675 r. Odtąd zamek pozostaje w ruinie. W XX w. ruina zamku została częściowo odbudowana i poddana konserwacji.

                                     

1. Literatura

  • R. Brykowski, T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Rumunii, Ossolineum 1979, s. 66, 67, 69.
  • J. Demel, Historia Rumunii, Ossolineum 1970, s. 117, 135, 138, 147, 200-201.
  • Ł. Galusek, M. Jurecki, A. Dumitru, Rumunia. Mozaika w żywych kolorach, Bezdroża 2004, s. 149-150.
  • M. Jurecki, Bukowina. Kraina łagodności, Bezdroża 2001, s. 182-183.
  • W. Korsak, J. Tokarski, Rumunia, Pascal 2004, s. 203-204.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...